استان لرستان به عنوان بخشی از زاگرس از پتانسیل‌های کوهنوردی مهمی برخوردار است. این استان با طبیعتی دل انگیز در دامنه‌های زاگرس و آبشار‌های بسیار گردشگران زیادی را بخود میکشاند. در این میان «مهراب کوه» یکی از زیبایی‌های طبیعت لرستان است که در شهر نورآباد مرکز شهرستان دلفان استان لرستان واقع شده است. این کوه یکی از شاهکار‌های نقاش بزرگ طبیعت است که تا بحال حتی برای اهالی استان لرستان و دلفان نیز ناشناخته مانده است.
۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۱۹
۰
۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۱۹
استان لرستان به عنوان بخشی از زاگرس از پتانسیل‌های کوهنوردی مهمی برخوردار است. این استان با طبیعتی دل انگیز در دامنه‌های زاگرس و آبشار‌های بسیار گردشگران زیادی را بخود میکشاند. در این میان «مهراب کوه» یکی از زیبایی‌های طبیعت لرستان است که در شهر نورآباد مرکز شهرستان دلفان استان لرستان واقع شده است. این کوه یکی از شاهکار‌های نقاش بزرگ طبیعت است که تا بحال حتی برای اهالی استان لرستان و دلفان نیز ناشناخته مانده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}