آتش همچنان بر خرمن جنگل‌های گچساران می‌تازد و همه را می‌سوزاند.
۰۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۷
۰

آتش‌سوزی همچنان در جنگل‌های شهرستان گچساران ادامه دارد.

آتش‌سوزی که در جنگل‌های کوه خامی در شهرستان گچساران از چند روز قبل آغاز شده هنوز خاموش نشده و در آتش می‌سوزند.

نیروهای امدادی اعم از ستاد بحران استان و نیروهای مردمی با همه توان و در گرمای طاقت فرسای منطقه گرمسیری گچساران در حال خاموش کردن آتش هستند.

آتش همچنان بر خرمن جنگل‌های گچساران می‌تازد و همه را می‌سوزاند.

آتش‌سوزی همچنان در جنگل‌های شهرستان گچساران ادامه دارد.

آتش‌سوزی که در جنگل‌های کوه خامی در شهرستان گچساران از چند روز قبل آغاز شده هنوز خاموش نشده و در آتش می‌سوزند.

نیروهای امدادی اعم از ستاد بحران استان و نیروهای مردمی با همه توان و در گرمای طاقت فرسای منطقه گرمسیری گچساران در حال خاموش کردن آتش هستند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}