برای ثبت نام خودرو در طرح فروش فوق العاده دو خودروساز بزرگ، شرط ارائه چک صیاد به نام فرد متقاضی نیز به شرایط اضافه شده است.
۰۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۱
۰
 درباره نحوه اخذ وجه از متقاضیان خرید خودرو در طرح جدید پیش‌فروش خودرو سایپا و ایران خودرو همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر اظهار کرد: شرکت ایران‌خودرو مشابه روندی که پیش از این از طرف وزارت صمت مطرح شده است، روند بلوکه شدن پول را در نظر گرفته است یعنی وجه لازم برای خرید خودرو تا زمان قرعه کشی در حساب شخص متقاضی بلوکه می‌شود و در صورت برنده شدن در این فرایند وجه از حساب او کسر خواهد شد.


او ادامه در خصوص فرایند ثبت نام در گروه خودروسازی سایپا گفت: روند سایپا، متفاوت است و این خودروساز حساب واسطی را برای اخذ وجه در نظر گرفته است؛ یعنی وجه به حسابی واریز می‌شود و در صورت برنده نشدن در قرعه کشی مبلغ دریافتی بازگردانده می‌شود.

این منبع آگاه بیان کرد: شنیده‌ها حاکی از این است که قرار شده داشتن دسته چک بدون چک برگشتی یعنی چک صیاد برای ثبت نام خودرو به شروط اعلام شده اضافه شود؛ بنابراین با توجه به این که خودرو باید برای مدتی در رهن بانک باقی بماند داشتن دسته چک بدون چک برگشتی الزامی می‌شود.

اگر چه عده زیادی از مردم به انباشت چند روزه حجم زیادی از پولشان در حسابی جداگانه شکایت داشتند که بنا شده است با فرایند بلوکه شدن پول آنان مدیریت شود، اما سایپا از این قاعده به دور مانده و قرار است این حجم پول را در دست داشته باشد. اجباری شدن داشتن دست چک صیاد هم می‌تواند ثبت نام افراد بسیاری را تحت تاثیر قرار دهد چرا که اغلب مردم دست چک ندارند و فراهم کردن آن فرایندی زمانبر است. در این صورت عده زیادی از فرایند ثبت نام کنار خواهند رفت.


برای ثبت نام خودرو در طرح فروش فوق العاده دو خودروساز بزرگ، شرط ارائه چک صیاد به نام فرد متقاضی نیز به شرایط اضافه شده است.
 درباره نحوه اخذ وجه از متقاضیان خرید خودرو در طرح جدید پیش‌فروش خودرو سایپا و ایران خودرو همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر اظهار کرد: شرکت ایران‌خودرو مشابه روندی که پیش از این از طرف وزارت صمت مطرح شده است، روند بلوکه شدن پول را در نظر گرفته است یعنی وجه لازم برای خرید خودرو تا زمان قرعه کشی در حساب شخص متقاضی بلوکه می‌شود و در صورت برنده شدن در این فرایند وجه از حساب او کسر خواهد شد.


او ادامه در خصوص فرایند ثبت نام در گروه خودروسازی سایپا گفت: روند سایپا، متفاوت است و این خودروساز حساب واسطی را برای اخذ وجه در نظر گرفته است؛ یعنی وجه به حسابی واریز می‌شود و در صورت برنده نشدن در قرعه کشی مبلغ دریافتی بازگردانده می‌شود.

این منبع آگاه بیان کرد: شنیده‌ها حاکی از این است که قرار شده داشتن دسته چک بدون چک برگشتی یعنی چک صیاد برای ثبت نام خودرو به شروط اعلام شده اضافه شود؛ بنابراین با توجه به این که خودرو باید برای مدتی در رهن بانک باقی بماند داشتن دسته چک بدون چک برگشتی الزامی می‌شود.

اگر چه عده زیادی از مردم به انباشت چند روزه حجم زیادی از پولشان در حسابی جداگانه شکایت داشتند که بنا شده است با فرایند بلوکه شدن پول آنان مدیریت شود، اما سایپا از این قاعده به دور مانده و قرار است این حجم پول را در دست داشته باشد. اجباری شدن داشتن دست چک صیاد هم می‌تواند ثبت نام افراد بسیاری را تحت تاثیر قرار دهد چرا که اغلب مردم دست چک ندارند و فراهم کردن آن فرایندی زمانبر است. در این صورت عده زیادی از فرایند ثبت نام کنار خواهند رفت.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}