رحیمی جهان آبادی توصیف کرد
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است یکی از مهم‌ترین جلوه‌های هر کشور در عرصه بین‌المللی دیپلماسی پارلمانی است که دکتر لاریجانی با روابط قوی که با رؤسای پارلمان‌ها در سطح منطقه، قاره و بین‌المللی داشت توانست چهره شاخصی از کشور به نمایش بگذارد.
۰۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۶
۰

جلیل رحیمی جهان‌آبادی ، با اشاره به خدمات 12 ساله دکتر لاریجانی به عنوان رئیس مجلس، گفت: ایشان در بعد قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین و ارتباط با سایر قوا بسیار خوب ظاهر شد.

ریاست دکتر لاریجانی در مجلس باعث بروز کمترین تنش‌ها در سطح حاکمیت شد

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دکتر لاریجانی یکی از چهره هایی بود که توانست به خوبی از پس مدیریت مجلس و ارتباط میان بخش های مختلف حاکمیت موفق عمل کرده و کمترین تنش را متوجه مجلس کند.

وی در ادامه فعالیت های رئیس مجلس در حوزه دیپلماسی پارلمانی را بسیار شاخص توصیف کرد و افزود: از آنجایی که ایشان سابقه دبیری شورای عالی امنیت ملی و ریاست سازمان صداوسیما را داشت باعث شد در دوازده سال دوره ریاست مجلس نیز در بین المجالس آسیایی و بین المللی و کنفرانس های فلسطین به عنوان چهره شاخص بدرخشد و رایزنی های مهمی با پارلمان های مختلف داشته باشد.

رحیمی جهان آبادی ادامه داد: تصمیماتی که در کشور ما گرفته می شود انعکاس مهمی در جهان و بر روابط و نحوه برخورد کشورهای دیگر با سیاست های ما خواهد داشت که مجلس دهم در این بعد بسیار قوی عمل کرد.

حمایت تمام قد دکتر لاریجانی از جایگاه مجلس در 12 سال ریاست

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه به نحوه مدیریت صحن از سوی رئیس مجلس اشاره و تصریح کرد: در صحن مجلس تضاد و اختلاف سلایق و منافع میان گروه ها و جناح ها، مسائل منطقه ای و قومی از مسائلی است که همواره مطرح می شود و طرح ها و لوایح مخالفان و موافقانی دارد که مدیریت این جریانات بسیار مهم بود که ریاست دکتر لاریجانی باعث بروز کمترین اختلافات و کمترین بازتاب منفی از مجلس در کشور شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در برخی ادوار مجلس از قدیم چالش هایی مطرح می شد که حتی حاکمیت را دچار مشکل می کرد، خاطرنشان ساخت: در دوره های ریاست مجلس توسط دکتر لاریجانی ما شاهد چنین فضایی نبودیم و حتی هرگاه فضای تخریبی علیه مجلس شکل گرفت ایشان به خوبی از جایگاه مجلس دفاع کرد./

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است یکی از مهم‌ترین جلوه‌های هر کشور در عرصه بین‌المللی دیپلماسی پارلمانی است که دکتر لاریجانی با روابط قوی که با رؤسای پارلمان‌ها در سطح منطقه، قاره و بین‌المللی داشت توانست چهره شاخصی از کشور به نمایش بگذارد.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی ، با اشاره به خدمات 12 ساله دکتر لاریجانی به عنوان رئیس مجلس، گفت: ایشان در بعد قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین و ارتباط با سایر قوا بسیار خوب ظاهر شد.

ریاست دکتر لاریجانی در مجلس باعث بروز کمترین تنش‌ها در سطح حاکمیت شد

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دکتر لاریجانی یکی از چهره هایی بود که توانست به خوبی از پس مدیریت مجلس و ارتباط میان بخش های مختلف حاکمیت موفق عمل کرده و کمترین تنش را متوجه مجلس کند.

وی در ادامه فعالیت های رئیس مجلس در حوزه دیپلماسی پارلمانی را بسیار شاخص توصیف کرد و افزود: از آنجایی که ایشان سابقه دبیری شورای عالی امنیت ملی و ریاست سازمان صداوسیما را داشت باعث شد در دوازده سال دوره ریاست مجلس نیز در بین المجالس آسیایی و بین المللی و کنفرانس های فلسطین به عنوان چهره شاخص بدرخشد و رایزنی های مهمی با پارلمان های مختلف داشته باشد.

رحیمی جهان آبادی ادامه داد: تصمیماتی که در کشور ما گرفته می شود انعکاس مهمی در جهان و بر روابط و نحوه برخورد کشورهای دیگر با سیاست های ما خواهد داشت که مجلس دهم در این بعد بسیار قوی عمل کرد.

حمایت تمام قد دکتر لاریجانی از جایگاه مجلس در 12 سال ریاست

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه به نحوه مدیریت صحن از سوی رئیس مجلس اشاره و تصریح کرد: در صحن مجلس تضاد و اختلاف سلایق و منافع میان گروه ها و جناح ها، مسائل منطقه ای و قومی از مسائلی است که همواره مطرح می شود و طرح ها و لوایح مخالفان و موافقانی دارد که مدیریت این جریانات بسیار مهم بود که ریاست دکتر لاریجانی باعث بروز کمترین اختلافات و کمترین بازتاب منفی از مجلس در کشور شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در برخی ادوار مجلس از قدیم چالش هایی مطرح می شد که حتی حاکمیت را دچار مشکل می کرد، خاطرنشان ساخت: در دوره های ریاست مجلس توسط دکتر لاریجانی ما شاهد چنین فضایی نبودیم و حتی هرگاه فضای تخریبی علیه مجلس شکل گرفت ایشان به خوبی از جایگاه مجلس دفاع کرد./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}