مشاور ترامپ به نامشخص بودن زمان احیای اقتصاد این کشور اذعان کرد.
۰۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۸
۰
کوین هاست با بیان اینکه کابینه رئیس جمهور ترامپ به همراهی کنگره و سنا در حال تلاش برای به حرکت درآوردن مجدد اقتصاد آمریکا هستند افزود که هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت: شرایط کنونی چه زمانی خاتمه خواهد یافت.

مشاور ترامپ که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید حاضر شده بود با بیان اینکه سطح تولیدات زودتر از نرخ اشتغال به حال عادی بازخواهد گشت گفت: فکر می‌کنم اکنون به میزان زیادی در خصوص اینکه تا چه حد سریع می‌توانیم خود را بازیابیم تردید وجود دارد. اکنون تقریبا همه فعالیت‌های اقتصادی آمریکا تحت تاثیر پیامد‌های شیوع کرونا قرار گرفته و همه شهروندان آمریکایی به نوعی با سطوحی از چالش‌ها درگیر هستند.

هاست پیشتر در مصاحبه با فاکس نیوز گفته بود که انتظار دارد نرخ بیکاری آمریکا در ماه می‌به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که ممکن است این وضعیت در ماه ژوئن حتی از این هم بدتر شود: هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت: مردم چه زمانی به طور کامل سر کار‌های خود برمی گردند، اما از مرحله بی عملی در برابر کرونا کاملا خارج شده ایم؛ با این حال قبول دارم که میزان فعالیت‌های تجاری هنوز به حداکثر ظرفیت خود نرسیده اند.

پیش از این آنتونی فاوچی، مشلاور بهداشتی کاخ سفید و از مسئولین ارشد آمریکایی در مقابله با ویروس کرونا نسبت به عواقب جدی جانی و مالی در آمریکا در صورت بازگشایی زودهنگام کسب و کار‌ها هشدار داده بود.

آمریکا اکنون به اصلی‌ترین کانون درگیر با کرونا در جهان تبدیل شده است و حدود ۹۵ هزار نفر از شهروندان این کشور جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست داده اند. با این حال در بسیاری از ایالت ها، معترضین به تداوم قرنطینه به خیابان‌ها آمده و خواستار بازگشت به کار‌های خود شده اند.
مشاور ترامپ به نامشخص بودن زمان احیای اقتصاد این کشور اذعان کرد.
کوین هاست با بیان اینکه کابینه رئیس جمهور ترامپ به همراهی کنگره و سنا در حال تلاش برای به حرکت درآوردن مجدد اقتصاد آمریکا هستند افزود که هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت: شرایط کنونی چه زمانی خاتمه خواهد یافت.

مشاور ترامپ که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید حاضر شده بود با بیان اینکه سطح تولیدات زودتر از نرخ اشتغال به حال عادی بازخواهد گشت گفت: فکر می‌کنم اکنون به میزان زیادی در خصوص اینکه تا چه حد سریع می‌توانیم خود را بازیابیم تردید وجود دارد. اکنون تقریبا همه فعالیت‌های اقتصادی آمریکا تحت تاثیر پیامد‌های شیوع کرونا قرار گرفته و همه شهروندان آمریکایی به نوعی با سطوحی از چالش‌ها درگیر هستند.

هاست پیشتر در مصاحبه با فاکس نیوز گفته بود که انتظار دارد نرخ بیکاری آمریکا در ماه می‌به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که ممکن است این وضعیت در ماه ژوئن حتی از این هم بدتر شود: هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت: مردم چه زمانی به طور کامل سر کار‌های خود برمی گردند، اما از مرحله بی عملی در برابر کرونا کاملا خارج شده ایم؛ با این حال قبول دارم که میزان فعالیت‌های تجاری هنوز به حداکثر ظرفیت خود نرسیده اند.

پیش از این آنتونی فاوچی، مشلاور بهداشتی کاخ سفید و از مسئولین ارشد آمریکایی در مقابله با ویروس کرونا نسبت به عواقب جدی جانی و مالی در آمریکا در صورت بازگشایی زودهنگام کسب و کار‌ها هشدار داده بود.

آمریکا اکنون به اصلی‌ترین کانون درگیر با کرونا در جهان تبدیل شده است و حدود ۹۵ هزار نفر از شهروندان این کشور جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست داده اند. با این حال در بسیاری از ایالت ها، معترضین به تداوم قرنطینه به خیابان‌ها آمده و خواستار بازگشت به کار‌های خود شده اند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}