جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره متوسطه که در روز یکشنبه ۴ خرداد از طریق شبکه ۴ پخش می‌شود، اعلام شد.
۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۷
۰

حدود ۳ ماه است که مدارس کشور به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا تعطیل است، اما آموزش دانش‌آموزان تعطیل نیست و از ۱۰ اسفند، آموزش‌های تلویزیونی آغاز شد.

فردا یکشنبه ۴ خرداد، برنامه‌های آموزش‌های تلویزیونی از شبکه ۴ برای دانش‌آموزان دوره متوسطه پخش می‌شود.

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ استاندارد کاربر Flash -پایه١٢ -مبحث دکمه‌ها رشته‌های کامپیوتر -شاخه کاردانش

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس پرورش و تولید حبوبات پایه١٠- مبحث برداشت - رشته امور زارعی -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١۵ درس رنگ کاری روی چوب پایه١١و١٢- رشته صنایع چوب و مبلمان -شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ٨:١۵ تا ٨:۴٠ درس عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش‌ها -رشته تربیت بدنی -پایه ١٢- شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس نصب و راه اندازی سخت افزار و شبکه -پایه ١٢-رشته نرم افزار و رایانه -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ استاندارد طراحی معماری داخلی -پایه ١٢- رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس جامعه شناسی٣- پایه١٢ ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس تاریخ ٣ -پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس هویت اجتماعی پایه١٢- رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره متوسطه که در روز یکشنبه ۴ خرداد از طریق شبکه ۴ پخش می‌شود، اعلام شد.

حدود ۳ ماه است که مدارس کشور به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا تعطیل است، اما آموزش دانش‌آموزان تعطیل نیست و از ۱۰ اسفند، آموزش‌های تلویزیونی آغاز شد.

فردا یکشنبه ۴ خرداد، برنامه‌های آموزش‌های تلویزیونی از شبکه ۴ برای دانش‌آموزان دوره متوسطه پخش می‌شود.

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ استاندارد کاربر Flash -پایه١٢ -مبحث دکمه‌ها رشته‌های کامپیوتر -شاخه کاردانش

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس پرورش و تولید حبوبات پایه١٠- مبحث برداشت - رشته امور زارعی -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١۵ درس رنگ کاری روی چوب پایه١١و١٢- رشته صنایع چوب و مبلمان -شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ٨:١۵ تا ٨:۴٠ درس عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش‌ها -رشته تربیت بدنی -پایه ١٢- شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس نصب و راه اندازی سخت افزار و شبکه -پایه ١٢-رشته نرم افزار و رایانه -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ استاندارد طراحی معماری داخلی -پایه ١٢- رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس جامعه شناسی٣- پایه١٢ ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس تاریخ ٣ -پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس هویت اجتماعی پایه١٢- رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید