پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حالی امروز با حضور سران سه قوه برگزار شد که علی لاریجانی آخرین حضور خود در این جلسه را تجربه کرد و در پایان عکس یادگاری با روسای قوای مجریه و قضاییه انداخت.
۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۹
۰
عکس یادگاری آخر لاریجانی با روحانی و رئیسی از جایگاه رئیس مجلس
 
عکس یادگاری آخر لاریجانی با روحانی و رئیسی از جایگاه رئیس مجلس
پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حالی امروز با حضور سران سه قوه برگزار شد که علی لاریجانی آخرین حضور خود در این جلسه را تجربه کرد و در پایان عکس یادگاری با روسای قوای مجریه و قضاییه انداخت.
عکس یادگاری آخر لاریجانی با روحانی و رئیسی از جایگاه رئیس مجلس
 
عکس یادگاری آخر لاریجانی با روحانی و رئیسی از جایگاه رئیس مجلس
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید