میزان ازن و ذرات معلق در هوای تهران افزایش یافت
شهر: با افزایش غلظت آلاینده ازن و ذرات معلق در دو روز ابتدایی خرداد ۱۳۹۹، شرایط هوای پایتخت پس از ثبت ۶۳ سه روز شرایط سالم، در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های جامعه قرار گرفت.
۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۲
۰

محسن روشنی، مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوا درباره جزئیات این خبر به شهر گفت: پس از گذشت دو ماه اول سال که کیفیت هوا در تمام روزهای آن در شرایط مطلوب قرار داشت، در روزهای اول و دوم خرداد ماه، میزان غلظت آلاینده ها بویژه سه آلاینده ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون، ازن و دی اکسید نیتروژن با افزایشی قابل توجه همراه بود که با افزایش غلظت این آلاینده‌ها، شاخص کیفیت هوا هم به شکل قابل توجهی افزایش یافت و این افزایش به خصوص برای آلاینده ازن به شکل محسوستر اتفاق افتاد.

او درباره علت افزایش این آلاینده‌ها افزود: به علت بروز بیماری کرونا و به منظور مقابله با آن طرح ترافیک در شهر تهران اجرا نشد،روزانه تعداد زیادی از خودروها در سطح شهر تردد کردند با این حال در دو ماه ابتدایی به علت وجود شرایط مناسب جوی از جمله وزش باد مناسب و بارش باران، تهویه مناسبی در هوای شهر وجود داشت و این امر باعث کاهش غلظت آلاینده های هوا در شهر می شد امادر دو روز ابتدایی ماه خرداد به علت کاهش سرعت باد، آلاینده‌های موجود در هوا عملاً با تهویه خوبی روبه‌رو نبودند و دو آلاینده ذراتمعلق و دی اکسید نیتروژن که منبع انتشار آن بیشتر منابع متحرک نظیر وسایل نقلیه است، افزایش زیادی داشته است. از سوی دیگر با گرم‌تر شدن هوا در این دو روز، شرایط برای تولید آلاینده ازن هم فراهم شد و غلظت این آلاینده در دو روز ابتدایی خرداد ماه با افزایش دمای هوا در ساعات بعدازظهر به شدت افزایش یافت، به طوری که در این دو روز به ترتیب شاخص۱۴۹ و ۱۵۰ در هوای شهر ثبت شد و شرایط هوا در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های جامعه قرار گرفت.

مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوا بیان کرد: لازم به ذکر است در شرایط کنونی کنترل میزان آلایندگی، توجه به معاینه فنی وسایل نقلیه، کم کردن تعداد وسایل نقلیه با روش‌هایی مانند خودروی اشتراکی و همچنین استفاده نکردن از این وسایل در شرایط غیر ضروربسیار مهم است.

 

میزان ازن و ذرات معلق در هوای تهران افزایش یافت
۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۲
شهر: با افزایش غلظت آلاینده ازن و ذرات معلق در دو روز ابتدایی خرداد ۱۳۹۹، شرایط هوای پایتخت پس از ثبت ۶۳ سه روز شرایط سالم، در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های جامعه قرار گرفت.

محسن روشنی، مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوا درباره جزئیات این خبر به شهر گفت: پس از گذشت دو ماه اول سال که کیفیت هوا در تمام روزهای آن در شرایط مطلوب قرار داشت، در روزهای اول و دوم خرداد ماه، میزان غلظت آلاینده ها بویژه سه آلاینده ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون، ازن و دی اکسید نیتروژن با افزایشی قابل توجه همراه بود که با افزایش غلظت این آلاینده‌ها، شاخص کیفیت هوا هم به شکل قابل توجهی افزایش یافت و این افزایش به خصوص برای آلاینده ازن به شکل محسوستر اتفاق افتاد.

او درباره علت افزایش این آلاینده‌ها افزود: به علت بروز بیماری کرونا و به منظور مقابله با آن طرح ترافیک در شهر تهران اجرا نشد،روزانه تعداد زیادی از خودروها در سطح شهر تردد کردند با این حال در دو ماه ابتدایی به علت وجود شرایط مناسب جوی از جمله وزش باد مناسب و بارش باران، تهویه مناسبی در هوای شهر وجود داشت و این امر باعث کاهش غلظت آلاینده های هوا در شهر می شد امادر دو روز ابتدایی ماه خرداد به علت کاهش سرعت باد، آلاینده‌های موجود در هوا عملاً با تهویه خوبی روبه‌رو نبودند و دو آلاینده ذراتمعلق و دی اکسید نیتروژن که منبع انتشار آن بیشتر منابع متحرک نظیر وسایل نقلیه است، افزایش زیادی داشته است. از سوی دیگر با گرم‌تر شدن هوا در این دو روز، شرایط برای تولید آلاینده ازن هم فراهم شد و غلظت این آلاینده در دو روز ابتدایی خرداد ماه با افزایش دمای هوا در ساعات بعدازظهر به شدت افزایش یافت، به طوری که در این دو روز به ترتیب شاخص۱۴۹ و ۱۵۰ در هوای شهر ثبت شد و شرایط هوا در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های جامعه قرار گرفت.

مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوا بیان کرد: لازم به ذکر است در شرایط کنونی کنترل میزان آلایندگی، توجه به معاینه فنی وسایل نقلیه، کم کردن تعداد وسایل نقلیه با روش‌هایی مانند خودروی اشتراکی و همچنین استفاده نکردن از این وسایل در شرایط غیر ضروربسیار مهم است.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}