ترامپ درخواست بازگشایی عبادتگاه‌های آمریکا را به فرمانداران این کشور ارائه داد.
۰۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۶
۰
دونالد ترامپ، امروز جمعه از فرمانداران آمریکا درخواست کرد تا امکان بازگشایی عبادتگاه‌ها را در این کشور فراهم کنند.

رییس جمهور آمریکا با بیان اینکه امروز عبادتگاه‌ها؛ اعم از کلیسا، کنیسه و مساجد را جزو اماکن ارائه‌دهنده خدمات ضروری تشخیص داده است، اظهار کرد: در صورتی که فرماندار‌ان این کشور به درخواست وی عمل نکنند به اجبار متوسل خواهد شد.
منبع: میزان
ترامپ درخواست بازگشایی عبادتگاه‌های آمریکا را به فرمانداران این کشور ارائه داد.
دونالد ترامپ، امروز جمعه از فرمانداران آمریکا درخواست کرد تا امکان بازگشایی عبادتگاه‌ها را در این کشور فراهم کنند.

رییس جمهور آمریکا با بیان اینکه امروز عبادتگاه‌ها؛ اعم از کلیسا، کنیسه و مساجد را جزو اماکن ارائه‌دهنده خدمات ضروری تشخیص داده است، اظهار کرد: در صورتی که فرماندار‌ان این کشور به درخواست وی عمل نکنند به اجبار متوسل خواهد شد.
منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}