یک هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی کشوری پاکستان با ۹۵مسافر در نزدیکی فرودگاه شهر کراچی سقوط کرد.
۰۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۴
۱
منبع: میزان
یک هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی کشوری پاکستان با ۹۵مسافر در نزدیکی فرودگاه شهر کراچی سقوط کرد.
منبع: میزان
بهترین خرید
نظرات
سبحان شاهمرادی اصولگرا
باز این هواپیماهای معیوب فرنگی فاجعه آفریدند
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید