سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) بر ضرورت رفع اختلافات قومی و مذهبی در جهان اسلام تاکید کرد و گفت روز قدس گسترش جبهه مقاومت در همه امت اسلامی را ضرورت بخشیده است.
۰۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۴
۰

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) تاکید کرد: «روز جهانی قدس روز تجسم عملی محوریت مسئله فلسطین در شعور و وجدان جمعی امت اسلامی است و نشانه قدرت آن برای قرار گرفتن در راس اولویت‌های امت است، زیرا هر چقدر که امت اسلامی به مسائل ملی و داخلی خود مشغول باشند، اما مسئله فلسطین مسئله نخست امت اسلامی است».

«حازم قاسم» سخنگوی حماس در توئیتی به مناسبت روز جهانی قدس گفت: «روز قدس، کنار گذاشتن همه اختلافات مذهبی و قومی  و تقویت گفتمان وحدت، همبستگی و صلح را ضرورت می‌بخشد و اینکه از این تنوع قومی-مذهبی برای مقابله با پروژه صهیونیستی و ایجاد یک تحول متمدن برای امت اسلامی استفاده کنند».

وی تاکید کرد: «جبهه مقاومت باید گسترش یابد تا همه امت اسلامی را دربرگیرد، زیرا همه امت اسلامی توسط پروژه صهیونیستی هدف گرفته شده است».

قاسم گفت: «آنهایی که به دنبال سازش با رژیم اشغالگر هستند نماینده امت اسلامی نیستند. آنها در حاشیه امت اسلامی قرار دارند و نمایانگر بدنه امت نیستند».

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) بر ضرورت رفع اختلافات قومی و مذهبی در جهان اسلام تاکید کرد و گفت روز قدس گسترش جبهه مقاومت در همه امت اسلامی را ضرورت بخشیده است.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) تاکید کرد: «روز جهانی قدس روز تجسم عملی محوریت مسئله فلسطین در شعور و وجدان جمعی امت اسلامی است و نشانه قدرت آن برای قرار گرفتن در راس اولویت‌های امت است، زیرا هر چقدر که امت اسلامی به مسائل ملی و داخلی خود مشغول باشند، اما مسئله فلسطین مسئله نخست امت اسلامی است».

«حازم قاسم» سخنگوی حماس در توئیتی به مناسبت روز جهانی قدس گفت: «روز قدس، کنار گذاشتن همه اختلافات مذهبی و قومی  و تقویت گفتمان وحدت، همبستگی و صلح را ضرورت می‌بخشد و اینکه از این تنوع قومی-مذهبی برای مقابله با پروژه صهیونیستی و ایجاد یک تحول متمدن برای امت اسلامی استفاده کنند».

وی تاکید کرد: «جبهه مقاومت باید گسترش یابد تا همه امت اسلامی را دربرگیرد، زیرا همه امت اسلامی توسط پروژه صهیونیستی هدف گرفته شده است».

قاسم گفت: «آنهایی که به دنبال سازش با رژیم اشغالگر هستند نماینده امت اسلامی نیستند. آنها در حاشیه امت اسلامی قرار دارند و نمایانگر بدنه امت نیستند».

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید