آمار تفکیکی ۴۹۴ بیمار جدید شناسایی شده در خوزستان در شبانه‌روز گذشته را در این گزارش می‌خوانید.
۰۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۸
۰

 آمار تفکیکی ۴۹۴ بیمار جدید شناسایی شده در خوزستان در شبانه‌روز گذشته به شرح زیر است:

اهواز: ۲۴۳ نفر
(۱۷۱ نفر قرطینه خانگی، ۷۲نفر بستری)
دزفول: ۵۱نفر
(۳۴نفر قرنطینه خانگی، ۱۷نفر بستری)
شوشتر: ۱۹نفر
(۳نفر قرنطینه خانگی، ۱۶نفر بستری)
شوش: ۳۰نفر
(۲۶نفر قرنطینه خانگی، ۴نفر بستری)
ایذه: ۶نفر
(۵نفر قرنطینه خانگی، ۱نفر بستری)
هویزه: ۵نفر
(۵نفر قرنطینه خانگی)
رامهرمز: ۲۰نفر
(۱۷نفر قرنطینه خانگی، ۳نفر بستری)
رامشیر: ۱۲نفر
(۱۱ نفر قرنطینه خانگی، ۱نفر بستری)
دشت آزادگان: ۸نفر
(۲نفر قرنطینه خانگی، ۶نفر بستری)
مسجدسلیمان: ۶نفر
( ۲نفر قرنطینه خانگی، ۴نفر بستری)
امیدیه: ۶نفر
(۵ نفر قرنطینه خانگی، ۱ نفر بستری)
باوی: ۶نفر
(۱نفر قرنطینه خانگی، ۵نفر بستری)
کارون: ۱۷نفر
 (۱۰نفر قرنطینه خانگی، ۷نفر بستری)
ماهشهر: ۱۶نفر
(۵نفر قرنطینه خانگی، ۱۱نفر بستری)
لالی: ۶نفر
(۶نفر قرنطینه خانگی)
آبادان: ۱۰نفر
( ۵نفر قرنطینه خانگی، ۵نفر بستری)
خرمشهر: ۲۴نفر
(۱۶نفر قرنطینه خانگی، ۸نفر بستری)
اندیمشک: ۳نفر
 (۱نفر قرنطینه خانگی، ۲نفر بستری)
گتوند: ۲نفر
(۲نفر قرنطینه خانگی)
شادگان: ۴نفر
(۴نفر قرنطینه خانگی)

مجموع ۴۹۴ نفر شامل: ۳۳۱ نفر قرنطینه خانگی و ۱۶۳ نفر بستری می‌باشند.

آمار تفکیکی ۴۹۴ بیمار جدید شناسایی شده در خوزستان در شبانه‌روز گذشته را در این گزارش می‌خوانید.

 آمار تفکیکی ۴۹۴ بیمار جدید شناسایی شده در خوزستان در شبانه‌روز گذشته به شرح زیر است:

اهواز: ۲۴۳ نفر
(۱۷۱ نفر قرطینه خانگی، ۷۲نفر بستری)
دزفول: ۵۱نفر
(۳۴نفر قرنطینه خانگی، ۱۷نفر بستری)
شوشتر: ۱۹نفر
(۳نفر قرنطینه خانگی، ۱۶نفر بستری)
شوش: ۳۰نفر
(۲۶نفر قرنطینه خانگی، ۴نفر بستری)
ایذه: ۶نفر
(۵نفر قرنطینه خانگی، ۱نفر بستری)
هویزه: ۵نفر
(۵نفر قرنطینه خانگی)
رامهرمز: ۲۰نفر
(۱۷نفر قرنطینه خانگی، ۳نفر بستری)
رامشیر: ۱۲نفر
(۱۱ نفر قرنطینه خانگی، ۱نفر بستری)
دشت آزادگان: ۸نفر
(۲نفر قرنطینه خانگی، ۶نفر بستری)
مسجدسلیمان: ۶نفر
( ۲نفر قرنطینه خانگی، ۴نفر بستری)
امیدیه: ۶نفر
(۵ نفر قرنطینه خانگی، ۱ نفر بستری)
باوی: ۶نفر
(۱نفر قرنطینه خانگی، ۵نفر بستری)
کارون: ۱۷نفر
 (۱۰نفر قرنطینه خانگی، ۷نفر بستری)
ماهشهر: ۱۶نفر
(۵نفر قرنطینه خانگی، ۱۱نفر بستری)
لالی: ۶نفر
(۶نفر قرنطینه خانگی)
آبادان: ۱۰نفر
( ۵نفر قرنطینه خانگی، ۵نفر بستری)
خرمشهر: ۲۴نفر
(۱۶نفر قرنطینه خانگی، ۸نفر بستری)
اندیمشک: ۳نفر
 (۱نفر قرنطینه خانگی، ۲نفر بستری)
گتوند: ۲نفر
(۲نفر قرنطینه خانگی)
شادگان: ۴نفر
(۴نفر قرنطینه خانگی)

مجموع ۴۹۴ نفر شامل: ۳۳۱ نفر قرنطینه خانگی و ۱۶۳ نفر بستری می‌باشند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید