وزارت بهداشت سرانجام پروتکل بهداشتی برای برگزاری مسابقات فوتبال را اعلام کرد.
۰۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۶
۰
وزارت بهداشت سرانجام پروتکل بهداشتی برای برگزاری مسابقات فوتبال را اعلام کرد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}