رییس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر گفت: به دنبال افزایش آمار مبتلایان به کرونا در شهرستان‌های ایرانشهر و چابهار، این دو شهر در ردیف شهر‌های «وضعیت قرمز» قرار گرفتند.
۰۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۷
۰

محمد مهران امینی فرد اظهار کرد: به دنبال افزایش آمار مبتلایان به کرونا در شهرستان‌های ایرانشهر و چابهار این دو شهر در ردیف شهر‌های "وضعیت قرمز" قرار گرفتند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر افزود: به منظور قطع زنجیره انتقال کرونا و فاصله گذاری اجتماعی کلیه تجمعات و مراسمات خانوادگی، مذهبی، فرهنگی و جشن‌ها و بزرگداشت‌ها بهمراه فعالیت مراکز آموزشی در تمام سطوح، نماز‌های جمعه و جماعات و نماز عید لغو و مشاغل پرریسک و پرخطر ازجمله پاساژ‌های تجاری، بازار سنتی و دکه بازار بهمراه اماکن عمومی پرتردد و پرازدحام نیز تعطیل می‌شوند.

وی ادامه داد: سایر مشاغل ضروری طبق پروتکل‌های بهداشتی، بارعایت حفاظت فردی و بصورت محدود فعالیت خواهند داشت و درصورت مشاهده تهدید سلامت شهروندان توسط افراد و یا اصناف، با متخلفین بشدت برخورد قضایی خواهد شد.

امینی فرد گفت: هرگونه تردد بین شهری و ورود و خروج به شهر‌های با وضعیت قرمز ممنوع می‌گردد و درصورت نیاز اقدامات کنترلی شدیدتری اتخاذ می‌شود و همه ادارات و ارگان‌های دولتی مکلف به فعالیت با حداقل نفرات و رعایت حفاظت فردی بوده و از حضور پرسنل مشکوک در محل کار جلوگیری شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر گفت: به دنبال افزایش آمار مبتلایان به کرونا در شهرستان‌های ایرانشهر و چابهار، این دو شهر در ردیف شهر‌های «وضعیت قرمز» قرار گرفتند.

محمد مهران امینی فرد اظهار کرد: به دنبال افزایش آمار مبتلایان به کرونا در شهرستان‌های ایرانشهر و چابهار این دو شهر در ردیف شهر‌های "وضعیت قرمز" قرار گرفتند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر افزود: به منظور قطع زنجیره انتقال کرونا و فاصله گذاری اجتماعی کلیه تجمعات و مراسمات خانوادگی، مذهبی، فرهنگی و جشن‌ها و بزرگداشت‌ها بهمراه فعالیت مراکز آموزشی در تمام سطوح، نماز‌های جمعه و جماعات و نماز عید لغو و مشاغل پرریسک و پرخطر ازجمله پاساژ‌های تجاری، بازار سنتی و دکه بازار بهمراه اماکن عمومی پرتردد و پرازدحام نیز تعطیل می‌شوند.

وی ادامه داد: سایر مشاغل ضروری طبق پروتکل‌های بهداشتی، بارعایت حفاظت فردی و بصورت محدود فعالیت خواهند داشت و درصورت مشاهده تهدید سلامت شهروندان توسط افراد و یا اصناف، با متخلفین بشدت برخورد قضایی خواهد شد.

امینی فرد گفت: هرگونه تردد بین شهری و ورود و خروج به شهر‌های با وضعیت قرمز ممنوع می‌گردد و درصورت نیاز اقدامات کنترلی شدیدتری اتخاذ می‌شود و همه ادارات و ارگان‌های دولتی مکلف به فعالیت با حداقل نفرات و رعایت حفاظت فردی بوده و از حضور پرسنل مشکوک در محل کار جلوگیری شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید