رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: تحریم نیروی انتظامی توسط امریکا نشان می‌دهد که این نیرو امروز در راه درست دفاع از ارزشهای و آرمانهای انقلاب اسلامی حرکت و در پیروی از ولی امر خود جان‌فشانی و ایستادگی می‌کند.
۰۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۳
۰
سردار حسین رحیمی در واکنش به تحریم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از مسئولان ارشد این نیرو توسط امریکا، اظهار کرد: اولاً از این بابت ما خوشحال هستیم، اینکه شیطان بزرگ ما را تحریم کرده است جای خوشحالی دارد.

رئیس پلیس تهران بزرگ افزود: خدا نکند آن روزی که دولت‌مردان امریکا از نیروی انتظامی تعریف کنند، این تحریم نشانه حقیقت و صداقت راه ما است.

وی خاطرنشان کرد: این تحریم‌ها نشان می‌دهد که نیروی انتظامی امروز در راه درست دفاع از ارزش‌های و آرمان‌های انقلاب اسلامی حرکت و در پیروی از، ولی امر خود جان‌فشانی و ایستادگی می‌کند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با این تحریم‌ها معلوم شد ما مسیر را درست می‌پیماییم، در واقع خدا، ائمه اطهار (س) و قرآن کریم نباید ما را تحریم کنند.

رحیمی با بیان اینکه رضایتمندی رهبر انقلاب اسلامی از نیروی انتظامی برای ما بالاترین ارزش است، گفت: از بابت این تحریم‌ها به هیچ‌وجه نگران نیستیم، واهمه‌ای نداریم و خدا را سپاس می‌گوییم.
رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: تحریم نیروی انتظامی توسط امریکا نشان می‌دهد که این نیرو امروز در راه درست دفاع از ارزشهای و آرمانهای انقلاب اسلامی حرکت و در پیروی از ولی امر خود جان‌فشانی و ایستادگی می‌کند.
سردار حسین رحیمی در واکنش به تحریم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از مسئولان ارشد این نیرو توسط امریکا، اظهار کرد: اولاً از این بابت ما خوشحال هستیم، اینکه شیطان بزرگ ما را تحریم کرده است جای خوشحالی دارد.

رئیس پلیس تهران بزرگ افزود: خدا نکند آن روزی که دولت‌مردان امریکا از نیروی انتظامی تعریف کنند، این تحریم نشانه حقیقت و صداقت راه ما است.

وی خاطرنشان کرد: این تحریم‌ها نشان می‌دهد که نیروی انتظامی امروز در راه درست دفاع از ارزش‌های و آرمان‌های انقلاب اسلامی حرکت و در پیروی از، ولی امر خود جان‌فشانی و ایستادگی می‌کند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با این تحریم‌ها معلوم شد ما مسیر را درست می‌پیماییم، در واقع خدا، ائمه اطهار (س) و قرآن کریم نباید ما را تحریم کنند.

رحیمی با بیان اینکه رضایتمندی رهبر انقلاب اسلامی از نیروی انتظامی برای ما بالاترین ارزش است، گفت: از بابت این تحریم‌ها به هیچ‌وجه نگران نیستیم، واهمه‌ای نداریم و خدا را سپاس می‌گوییم.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید