فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: مجلس دهم در مقایسه با مجالس دیگر انتظارات رای دهندگان را برآورده نکرد و یک مجلس پیشتاز نبود.
۰۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۶:۲۵
۰
قربانعلی قائمی عضو هیئت موسس حزب جمهوریت ، در ارزیابی عملکرد مجلس دهم گفت: مجلس دهم در مقایسه با مجالس دیگر انتظارات رای دهندگان را برآورده نکرد و یک مجلس پیشتاز نبود.

او افزود: مجلس باید در حوزه قانون گذاری حرف اول را بزند و بتواند قوانینی را مصوب کند که مشکلات قضائی، اجرایی و مشکلات مردم را حل کند، اما مجلس دهم در این زمینه حرفی برای گفتن نداشت.

قائمی با اشاره به اولویت‌های مجلس یازدهم، گفت: مجلس یازدهم در ابتدا باید بپذیرد که نمایندگان خانه ملت، نماینده همه مردم ایران هستند و خود را محدود به افرادی که به آن‌ها رای دادند، ندانند و در قدم بعدی کمربند‌های خود را برای اجرای وظایف محکم ببندند و شبانه روز برای تحقق آن تلاش کنند.

عضو هیئت موسس حزب جمهوریت تصریح کرد: امروز در کشور مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه و مسائل مربوط به ویروس کرونا را داریم که اقتصاد، تولید و اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار داده است، بنابراین نهاد‌ها باید به وحدت و یکپارچگی ملی بیشتر از قبل توجه کنند.


فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: مجلس دهم در مقایسه با مجالس دیگر انتظارات رای دهندگان را برآورده نکرد و یک مجلس پیشتاز نبود.
قربانعلی قائمی عضو هیئت موسس حزب جمهوریت ، در ارزیابی عملکرد مجلس دهم گفت: مجلس دهم در مقایسه با مجالس دیگر انتظارات رای دهندگان را برآورده نکرد و یک مجلس پیشتاز نبود.

او افزود: مجلس باید در حوزه قانون گذاری حرف اول را بزند و بتواند قوانینی را مصوب کند که مشکلات قضائی، اجرایی و مشکلات مردم را حل کند، اما مجلس دهم در این زمینه حرفی برای گفتن نداشت.

قائمی با اشاره به اولویت‌های مجلس یازدهم، گفت: مجلس یازدهم در ابتدا باید بپذیرد که نمایندگان خانه ملت، نماینده همه مردم ایران هستند و خود را محدود به افرادی که به آن‌ها رای دادند، ندانند و در قدم بعدی کمربند‌های خود را برای اجرای وظایف محکم ببندند و شبانه روز برای تحقق آن تلاش کنند.

عضو هیئت موسس حزب جمهوریت تصریح کرد: امروز در کشور مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه و مسائل مربوط به ویروس کرونا را داریم که اقتصاد، تولید و اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار داده است، بنابراین نهاد‌ها باید به وحدت و یکپارچگی ملی بیشتر از قبل توجه کنند.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید