معاون نظارت مجلس قرائت کرد
معاون نظارت مجلس گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه چهارم دوره دهم را تشریح کرد.
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۶
۰

 غلامرضا اسداللهی معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه چهارم دوره دهم گفت: در رابطه با نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین در اجلاسیه دوره دهم در مجموع 40 فقره قانون مصوب و 35 فقره مصوبه این اجلاسیه و 5 فقره مصوبه اجلاسیه پیشین به رئیس جمهور ابلاغ شده است که 30 فقره از این قوانین از سوی رئیس جمهور و یک فقره توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شده است.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی افزود: تعداد روزهای تأخیر رئیس جمهور در ابلاغ قوانین از 53 روز طی اجلاسیه سوم به صفر کاهش یافته است، نظارت بر تهیه آیین نامه ها در چهارمین سال دوره دهم در 6 فقره از قانون از مجموع 35 فقره قانون مصوب این اجلاسیه به لزوم تهیه و تصویب 36 فقره آیین نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیات وزیران حکم شده است. از این تعداد مهلت تهیه و تصویب 25 مقرره هنوز به پایان نرسیده در حالی که مهلت تهیه و تصویب 11 فقره دیگر به پایان رسیده که 6 فقره آیین نامه به تصویب رسیده است.

معاون نظارت مجلس گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه چهارم دوره دهم را تشریح کرد.

 غلامرضا اسداللهی معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه چهارم دوره دهم گفت: در رابطه با نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین در اجلاسیه دوره دهم در مجموع 40 فقره قانون مصوب و 35 فقره مصوبه این اجلاسیه و 5 فقره مصوبه اجلاسیه پیشین به رئیس جمهور ابلاغ شده است که 30 فقره از این قوانین از سوی رئیس جمهور و یک فقره توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شده است.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی افزود: تعداد روزهای تأخیر رئیس جمهور در ابلاغ قوانین از 53 روز طی اجلاسیه سوم به صفر کاهش یافته است، نظارت بر تهیه آیین نامه ها در چهارمین سال دوره دهم در 6 فقره از قانون از مجموع 35 فقره قانون مصوب این اجلاسیه به لزوم تهیه و تصویب 36 فقره آیین نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیات وزیران حکم شده است. از این تعداد مهلت تهیه و تصویب 25 مقرره هنوز به پایان نرسیده در حالی که مهلت تهیه و تصویب 11 فقره دیگر به پایان رسیده که 6 فقره آیین نامه به تصویب رسیده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید