ابراهیم شکوری روز گذشته ادعا کرد سوار بنز تشریفات مارک ویلموتس نشده و از خودروی سازمانی فدراسیون در مراسم استقبال استفاده کرده‌اند.
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۵
۰
همچنان جنجال مراسم استقبال ۳۰ میلیونی از ویلموتس ادامه دارد. مهدی تاج که دیروز کلا منکر اجاره خودروی لوکس مرسدس بنز از تشریفات شد و گفت: اصلا بنزی در کار نبود! تصاویر فرودگاه، اما به خوبی نشان می‌داد ویلموتس را با بنز از فرودگاه به اتاق سوپرلوکسش در هتل اسپیناس پالاس که اجاره اتاقش برای هر شب ۴ میلیون تومان بود، بردند! دیروز ابراهیم شکوری هم ادعای تاج را رد کرد و گفت: ماشین از تشریفات گرفته اند، ولی فقط برای مراسم استقبال بوده. شکوری حتی ادعا کرد آن‌ها سوار ماشین بنز نشده اند. تصاویر فرودگاه، اما به خوبی نشان می‌دهد اظهارات دبیر کل سابق فدراسیون صحت ندارد. همچنین ویلموتس روز بعد از ورود هم با همان بنز تشریفات به کمپ تیم‌های ملی رفت که باز هم ادعای شکوری را رد می‌کند. تصاویر به خوبی گویای این مسئله است.
دبیر کل سابق سوار بر بنز اجاره‌ای ویلموتس!/عکس
دبیر کل سابق سوار بر بنز اجاره‌ای ویلموتس!/عکس

این هم تصویری که نشان می‌دهد در روز بعد از مراسم تشریفات، ویلموتس با همان خودرو به کمپ تیم‌های ملی می‌رود. 

دبیر کل سابق سوار بر بنز اجاره‌ای ویلموتس!/عکس
 
ابراهیم شکوری روز گذشته ادعا کرد سوار بنز تشریفات مارک ویلموتس نشده و از خودروی سازمانی فدراسیون در مراسم استقبال استفاده کرده‌اند.
همچنان جنجال مراسم استقبال ۳۰ میلیونی از ویلموتس ادامه دارد. مهدی تاج که دیروز کلا منکر اجاره خودروی لوکس مرسدس بنز از تشریفات شد و گفت: اصلا بنزی در کار نبود! تصاویر فرودگاه، اما به خوبی نشان می‌داد ویلموتس را با بنز از فرودگاه به اتاق سوپرلوکسش در هتل اسپیناس پالاس که اجاره اتاقش برای هر شب ۴ میلیون تومان بود، بردند! دیروز ابراهیم شکوری هم ادعای تاج را رد کرد و گفت: ماشین از تشریفات گرفته اند، ولی فقط برای مراسم استقبال بوده. شکوری حتی ادعا کرد آن‌ها سوار ماشین بنز نشده اند. تصاویر فرودگاه، اما به خوبی نشان می‌دهد اظهارات دبیر کل سابق فدراسیون صحت ندارد. همچنین ویلموتس روز بعد از ورود هم با همان بنز تشریفات به کمپ تیم‌های ملی رفت که باز هم ادعای شکوری را رد می‌کند. تصاویر به خوبی گویای این مسئله است.
دبیر کل سابق سوار بر بنز اجاره‌ای ویلموتس!/عکس
دبیر کل سابق سوار بر بنز اجاره‌ای ویلموتس!/عکس

این هم تصویری که نشان می‌دهد در روز بعد از مراسم تشریفات، ویلموتس با همان خودرو به کمپ تیم‌های ملی می‌رود. 

دبیر کل سابق سوار بر بنز اجاره‌ای ویلموتس!/عکس
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}