دیدن چهره‌های پوشیده شده با ماسک تقریبا تصویری عادی در سراسر جهان شده است و احتمالا آیندگان از دوره ما به عنوان دوره ماسک داران یاد خواهند کرد.
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۰
۰

به نظر می‌رسد برخی در این ایام کرونا هم حاضر نیستند مراسم عروسی ساده‌ای برگزار کنند و برای متفاوت بودن حاضرند پول‌های هنگفتی بپردازند. هرچند قیمت ماسک عروس مروارید دوزی شده در فضای مجازی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است، اما در صفحه‌ای که اختصاصی ماسک عروس درست می‌کند قیمت ماسک‌های دست دوزی شده‌ای که با لباس عروس ست شده باشد ۵۰۰ هزار تومان است.

 منبع: برنا

دیدن چهره‌های پوشیده شده با ماسک تقریبا تصویری عادی در سراسر جهان شده است و احتمالا آیندگان از دوره ما به عنوان دوره ماسک داران یاد خواهند کرد.

به نظر می‌رسد برخی در این ایام کرونا هم حاضر نیستند مراسم عروسی ساده‌ای برگزار کنند و برای متفاوت بودن حاضرند پول‌های هنگفتی بپردازند. هرچند قیمت ماسک عروس مروارید دوزی شده در فضای مجازی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است، اما در صفحه‌ای که اختصاصی ماسک عروس درست می‌کند قیمت ماسک‌های دست دوزی شده‌ای که با لباس عروس ست شده باشد ۵۰۰ هزار تومان است.

 منبع: برنا

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}