زهرا صدر اعظم نوری:
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر معتقدیم که فقط ماشین رای نیستیم، پس باید لوایح و طرح‌های پیشنهادی در کمیسیون‌ها بررسی شود.
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۵
۰

در دویست و پانزدهمین جلسه شورا، بررسی دو لایحه "چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق" و "چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ساختمان" در صحن علنی در دستور قرار گرفت.

با این حال در ادامه، زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط‌ زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به طرح ناگهانی این دو لایحه در صحن گفت: طبق ماده ۱۸ قانون شوراها، دستور جلسات باید به ترتیب اولویت باشد. و بررسی باغ و غیر باغ پرونده‌ها در اولویت است.

وی ادامه داد: اگر معتقدیم که فقط ماشین رای نیستیم، پس باید لوایح و طرح‌های پیشنهادی در کمیسیون‌ها بررسی شود.‌ از دو لایحه‌ای که در صحن آمده ما هیچ ذهنیتی نداریم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: نمی توانیم بگوییم که برخی مردم از مردمان دیگر مردم‌تر هستند. بررسی بسیاری از پرونده‌های باغات باقی مانده و مردم به طولانی شدن زمان آن‌ها اعتراض دارند.

در نهایت محسن هاشمی، رییس شورای اسلامی شهر تهران بدون رای گیری، دو لایحه مذکور را از دستور خارج کرد.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر معتقدیم که فقط ماشین رای نیستیم، پس باید لوایح و طرح‌های پیشنهادی در کمیسیون‌ها بررسی شود.

در دویست و پانزدهمین جلسه شورا، بررسی دو لایحه "چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق" و "چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ساختمان" در صحن علنی در دستور قرار گرفت.

با این حال در ادامه، زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط‌ زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به طرح ناگهانی این دو لایحه در صحن گفت: طبق ماده ۱۸ قانون شوراها، دستور جلسات باید به ترتیب اولویت باشد. و بررسی باغ و غیر باغ پرونده‌ها در اولویت است.

وی ادامه داد: اگر معتقدیم که فقط ماشین رای نیستیم، پس باید لوایح و طرح‌های پیشنهادی در کمیسیون‌ها بررسی شود.‌ از دو لایحه‌ای که در صحن آمده ما هیچ ذهنیتی نداریم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: نمی توانیم بگوییم که برخی مردم از مردمان دیگر مردم‌تر هستند. بررسی بسیاری از پرونده‌های باغات باقی مانده و مردم به طولانی شدن زمان آن‌ها اعتراض دارند.

در نهایت محسن هاشمی، رییس شورای اسلامی شهر تهران بدون رای گیری، دو لایحه مذکور را از دستور خارج کرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید