براساس درخواست علی اعطا صورت گرفت
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در تذکری آیین نامه ای، از رییس شورای شهر تهران خواست تا بررسي لايحه چهارچوب اختيارات و وظايف كميسيون هاي داخلي مناطق و بررسي لايحه چگونگي تعيين ارزش معاملاتي ساختمان، موضوع تبصره (11) ماده (100) قانون شهرداري، از دستور جلسه امروز شورای شهر تهران که بر اساس آیین نامه، به صورت غیر قانونی به دستور جلسه امروز شورای شهر تهران اضافه شده بود، از دستور جلسه خارج شود.
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۱
۰

 علی اعطا، عضو هیات رییسه و عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان دویست و پانزدهمین جلسه شورا، در تذکری نسبت به تغییر دستور جلسه شورای شهر تهران، در آخرین ساعات روز گذشته گفت: در جلسه پیشین هیات رییسه، و پس از تصویب دستور جلسه، دو موضوع تعیین چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی و چگونگی تعیین ارزش معاملاتی، در دستور جلسه نبود. اتفاقا در هیات رییسه بحث شد که مواردی خارج از بررسی پرونده های پلاک ثبتی در دستور قرار گیرد یا خیر، که این موضوع مورد موافقت قرار نگرفت.

اعطا با بیان اینکه در جلسه هیات رییسه، دستور جلسه امروز شورای شهر تصویب شد، اضافه کرد: طبق ماده ١٨ آیین نامه داخلی شورای شهر تهران دستور جلسات شورا باید از سوی هیات رییسه تعیین شود. این در حالی است که برخی دیگر از اعضای هیات رییسه شورای شهر نیز، از تغییرات در دستور جلسه امروز بی اطلاع بودند.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با اشاره به تغییر دستور جلسه شورای شهر تهران، خطاب به محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران عنوان کرد: شب گذشته، شما ساعت ٢١:٢٣ اصلاحیه دستور جلسه امروز شورای شهر را امضا کردید، و ساعت ٢٢:۵١ به کارتابل اعضای شورای شهر ارسال شده است.

وی با بیان اینکه این اصلاحیه حتی اعلام عمومی نشده، و به سمع و نظر خبرنگاران هم نرسیده است، افزود: بر اساس آیین نامه، ما مجاز به افزودن این دو موضوع به دستور جلسه امروز نیستیم.

در ادامه این تذکر آیین نامه ای، اعطا از سوی اعضای شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و مخالفان و موافقان نظرات خود را اعلام کردند.

در نهایت هاشمی، رییس شورا تذکر آیین نامه‌ای اعطا را پذیرفت. و بررسي لايحه چهارچوب اختيارات و وظايف كميسيون هاي داخلي مناطق و بررسي لايحه چگونگي تعيين ارزش معاملاتي ساختمان، موضوع تبصره (11) ماده (100) قانون شهرداري، از دستور جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران خارج شد.

براساس درخواست علی اعطا صورت گرفت
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۱
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در تذکری آیین نامه ای، از رییس شورای شهر تهران خواست تا بررسي لايحه چهارچوب اختيارات و وظايف كميسيون هاي داخلي مناطق و بررسي لايحه چگونگي تعيين ارزش معاملاتي ساختمان، موضوع تبصره (11) ماده (100) قانون شهرداري، از دستور جلسه امروز شورای شهر تهران که بر اساس آیین نامه، به صورت غیر قانونی به دستور جلسه امروز شورای شهر تهران اضافه شده بود، از دستور جلسه خارج شود.

 علی اعطا، عضو هیات رییسه و عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان دویست و پانزدهمین جلسه شورا، در تذکری نسبت به تغییر دستور جلسه شورای شهر تهران، در آخرین ساعات روز گذشته گفت: در جلسه پیشین هیات رییسه، و پس از تصویب دستور جلسه، دو موضوع تعیین چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی و چگونگی تعیین ارزش معاملاتی، در دستور جلسه نبود. اتفاقا در هیات رییسه بحث شد که مواردی خارج از بررسی پرونده های پلاک ثبتی در دستور قرار گیرد یا خیر، که این موضوع مورد موافقت قرار نگرفت.

اعطا با بیان اینکه در جلسه هیات رییسه، دستور جلسه امروز شورای شهر تصویب شد، اضافه کرد: طبق ماده ١٨ آیین نامه داخلی شورای شهر تهران دستور جلسات شورا باید از سوی هیات رییسه تعیین شود. این در حالی است که برخی دیگر از اعضای هیات رییسه شورای شهر نیز، از تغییرات در دستور جلسه امروز بی اطلاع بودند.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با اشاره به تغییر دستور جلسه شورای شهر تهران، خطاب به محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران عنوان کرد: شب گذشته، شما ساعت ٢١:٢٣ اصلاحیه دستور جلسه امروز شورای شهر را امضا کردید، و ساعت ٢٢:۵١ به کارتابل اعضای شورای شهر ارسال شده است.

وی با بیان اینکه این اصلاحیه حتی اعلام عمومی نشده، و به سمع و نظر خبرنگاران هم نرسیده است، افزود: بر اساس آیین نامه، ما مجاز به افزودن این دو موضوع به دستور جلسه امروز نیستیم.

در ادامه این تذکر آیین نامه ای، اعطا از سوی اعضای شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و مخالفان و موافقان نظرات خود را اعلام کردند.

در نهایت هاشمی، رییس شورا تذکر آیین نامه‌ای اعطا را پذیرفت. و بررسي لايحه چهارچوب اختيارات و وظايف كميسيون هاي داخلي مناطق و بررسي لايحه چگونگي تعيين ارزش معاملاتي ساختمان، موضوع تبصره (11) ماده (100) قانون شهرداري، از دستور جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران خارج شد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید