غارها با رودخانه ها و دریاچه ها درون خود و فضای مخفوف و رمز آلود همواره انسان ها را مبهوت کرده است. در گذشته در غارها اغلب مراسم باستانی و جادوگری انجام می شد. اما اکنون برخی از آنها برای توریستان نیز قابل دسترس هستند اگر چه بیشتر غارهای جهان فقط برای غارنوردان قابل دسترسی می باشد.
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۱
۰
منبع: Sputniknews
غارها با رودخانه ها و دریاچه ها درون خود و فضای مخفوف و رمز آلود همواره انسان ها را مبهوت کرده است. در گذشته در غارها اغلب مراسم باستانی و جادوگری انجام می شد. اما اکنون برخی از آنها برای توریستان نیز قابل دسترس هستند اگر چه بیشتر غارهای جهان فقط برای غارنوردان قابل دسترسی می باشد.
منبع: Sputniknews
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید