در جلسه علنی مجلس؛
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروساز نسبت به تعویق انداختن این گزارش اعتراض کرد.
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸
۰

 در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی محمدرضا نجفی با حضور در جایگاه هیأت رئیسه نسبت به تعویق انداختن قرائت گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی در جلسه امروز مجلس اعتراض کرد.

وی گفت: چرا قرائت این گزارش دستور نهم مجلس شده است؟ مجلس میلی نیست که هر کس هر کاری می‌خواهد، انجام دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: این سبک اداره مجلس معنایی ندارد. آقای لاریجانی هر کاری دلش می‌خواهد می‌کند.

بر این اساس، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی نهمین مورد از دستور کار جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروساز نسبت به تعویق انداختن این گزارش اعتراض کرد.

 در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی محمدرضا نجفی با حضور در جایگاه هیأت رئیسه نسبت به تعویق انداختن قرائت گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی در جلسه امروز مجلس اعتراض کرد.

وی گفت: چرا قرائت این گزارش دستور نهم مجلس شده است؟ مجلس میلی نیست که هر کس هر کاری می‌خواهد، انجام دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: این سبک اداره مجلس معنایی ندارد. آقای لاریجانی هر کاری دلش می‌خواهد می‌کند.

بر این اساس، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی نهمین مورد از دستور کار جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید