نمایندگان مردم در خانه ملت با طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت موافقت کردند.
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۹
۰

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 30 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص حوزه سلامت موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده احکام قانونی حوزه سلامت مذکور در پیوست‌های این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی، منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی‌اعتبار هستند.

پیوست‌ها:

الف- قوانین و احکام منسوخه ضمنی و منتفی

ب- قوانین و احکام مدت منقضی./

نمایندگان مردم در خانه ملت با طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 30 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص حوزه سلامت موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده احکام قانونی حوزه سلامت مذکور در پیوست‌های این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی، منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی‌اعتبار هستند.

پیوست‌ها:

الف- قوانین و احکام منسوخه ضمنی و منتفی

ب- قوانین و احکام مدت منقضی./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید