متن خود را آسان به نرم افزار مبدل گفتار تبدیل کنید.
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۹
۰

متن خود را به نرم افزار مبدل گفتار تبدیل کنید تا کامپیوتر شما هر آنچه را که تایپ می کنید صحبت کند.

مراحل :

ربات تبدیل متن به گفتار, تبدیل متن به گفتار در کامپیوتر

Notepad را باز کنید.

ربات تبدیل متن به گفتار, تبدیل متن به گفتار در کامپیوتر

کد زیر را کپی کنید و آن را در notepad پیست کنید.

 Dim message, sapi

message=InputBox("What do you want me to say?","Speak to Me")

Set sapi=CreateObject("sapi.spvoice")

sapi.Speak message

ربات تبدیل متن به گفتار, تبدیل متن به گفتار در کامپیوتر

فایل را با هر نام با پسوند vbs ذخیره کنید.

ربات تبدیل متن به گفتار, تبدیل متن به گفتار در کامپیوتر

فایل را اجرا کنید، هر چیزی را که میخواهید در جعبه متن تایپ کنید و OK را فشار دهید.

ربات تبدیل متن به گفتار, تبدیل متن به گفتار در کامپیوتر

 

 

متن خود را آسان به نرم افزار مبدل گفتار تبدیل کنید.

متن خود را به نرم افزار مبدل گفتار تبدیل کنید تا کامپیوتر شما هر آنچه را که تایپ می کنید صحبت کند.

مراحل :

ربات تبدیل متن به گفتار, تبدیل متن به گفتار در کامپیوتر

Notepad را باز کنید.

ربات تبدیل متن به گفتار, تبدیل متن به گفتار در کامپیوتر

کد زیر را کپی کنید و آن را در notepad پیست کنید.

 Dim message, sapi

message=InputBox("What do you want me to say?","Speak to Me")

Set sapi=CreateObject("sapi.spvoice")

sapi.Speak message

ربات تبدیل متن به گفتار, تبدیل متن به گفتار در کامپیوتر

فایل را با هر نام با پسوند vbs ذخیره کنید.

ربات تبدیل متن به گفتار, تبدیل متن به گفتار در کامپیوتر

فایل را اجرا کنید، هر چیزی را که میخواهید در جعبه متن تایپ کنید و OK را فشار دهید.

ربات تبدیل متن به گفتار, تبدیل متن به گفتار در کامپیوتر

 

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید