در دویست و پانزدهمین جلسه شورا صورت می گیرد
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه فردا پرونده های پلاک ثبتی را ازحیث تشخیص باغ یا غیر باغ بودن را مورد بررسی قرار خواهند داد.
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۰
۰

 در دویست و پانزدهمین جلسه شورا، در روز سه شنبه سی ام اردیبهشت ماه 1399، از ساعت 8:30 لغایت 12 در محل تالار اصلی شورا شهر برگزار می شود.

ابتدا این جلسه با نطق پیش از دستور آقای مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه همراه خواهد بود. و سپس اعضای شورا پرونده های پلاک ثبتی از حیث تشخیص باغ یا غیر باغ بودن را مورد بررسی قرار خواهند داد.

در دویست و پانزدهمین جلسه شورا صورت می گیرد
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۰
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه فردا پرونده های پلاک ثبتی را ازحیث تشخیص باغ یا غیر باغ بودن را مورد بررسی قرار خواهند داد.

 در دویست و پانزدهمین جلسه شورا، در روز سه شنبه سی ام اردیبهشت ماه 1399، از ساعت 8:30 لغایت 12 در محل تالار اصلی شورا شهر برگزار می شود.

ابتدا این جلسه با نطق پیش از دستور آقای مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه همراه خواهد بود. و سپس اعضای شورا پرونده های پلاک ثبتی از حیث تشخیص باغ یا غیر باغ بودن را مورد بررسی قرار خواهند داد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید