رسولی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خواستار شد
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، گفت: به منظور تسریع در اجرای شبکه جمع آوری و احداث تصفیه خانه فاضلاب منطقه 22 ، مدل مالی بر اساس توافق نامه تهیه شده که در صورت اجرای موفق، می توان آن را در سایر مناطق عملیاتی کرد.
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۹
۰

سیدحسن رسولی، در دویست و چهاردهمین جلسه شورای شهر تهران، در اجرای تبصره 9 ذیل ماده واحده مصوبه "تامین مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب"، اظهار کرد: این مصوبه در دوره گذشته پایه گذاری شده، و طبق آن بخشی از هزینه های طراحی و اجرای شبکه های فاضلاب و تصفیه خانه ها توسط شهرداری تامین می شود.

وی ادامه داد: در مصوبه قبلی، شهرداری، آبفا (شرکت آب و فاضلاب استان تهران) را موظف کرد، تا توافق نامه را برای نحوه تامین منابع مالی موردنیاز تهیه، و به شورا ارسال کند، که این توافق نامه آماده شده است. نباید با بحث های شکلی در اصل مساله تاخیر ایجاد شود. آبفا بخشی از سازمان شهرداری بوده، و در صورت اجرایی شدن مدیریت یکپارچه، در آینده بخشی از شهرداری خواهد بود. هم اکنون نیز یک سوم سهام این شرکت متعلق به شهرداری تهران است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، با اشاره به زحمات کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، درباره این مصوبه تصریح کرد: بر اساس این مصوبه به منظور تسریع در اجرای شبکه جمع آوری و احداث تصفیه خانه فاضلاب منطقه 22 و تامین پساب مورد نیاز برای فضای سبز، به شهرداری تهران و آبفا اجازه داده شده، بر اساس مدل مالی توافق نامه اقدام کند. این مدل به صورت پایلوت در این منطقه انجام می شود. در صورت اجرای موفق، می توان آن را در سایر مناطق عملیاتی کرد.

رسولی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خواستار شد
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۹
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، گفت: به منظور تسریع در اجرای شبکه جمع آوری و احداث تصفیه خانه فاضلاب منطقه 22 ، مدل مالی بر اساس توافق نامه تهیه شده که در صورت اجرای موفق، می توان آن را در سایر مناطق عملیاتی کرد.

سیدحسن رسولی، در دویست و چهاردهمین جلسه شورای شهر تهران، در اجرای تبصره 9 ذیل ماده واحده مصوبه "تامین مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب"، اظهار کرد: این مصوبه در دوره گذشته پایه گذاری شده، و طبق آن بخشی از هزینه های طراحی و اجرای شبکه های فاضلاب و تصفیه خانه ها توسط شهرداری تامین می شود.

وی ادامه داد: در مصوبه قبلی، شهرداری، آبفا (شرکت آب و فاضلاب استان تهران) را موظف کرد، تا توافق نامه را برای نحوه تامین منابع مالی موردنیاز تهیه، و به شورا ارسال کند، که این توافق نامه آماده شده است. نباید با بحث های شکلی در اصل مساله تاخیر ایجاد شود. آبفا بخشی از سازمان شهرداری بوده، و در صورت اجرایی شدن مدیریت یکپارچه، در آینده بخشی از شهرداری خواهد بود. هم اکنون نیز یک سوم سهام این شرکت متعلق به شهرداری تهران است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، با اشاره به زحمات کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، درباره این مصوبه تصریح کرد: بر اساس این مصوبه به منظور تسریع در اجرای شبکه جمع آوری و احداث تصفیه خانه فاضلاب منطقه 22 و تامین پساب مورد نیاز برای فضای سبز، به شهرداری تهران و آبفا اجازه داده شده، بر اساس مدل مالی توافق نامه اقدام کند. این مدل به صورت پایلوت در این منطقه انجام می شود. در صورت اجرای موفق، می توان آن را در سایر مناطق عملیاتی کرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید