بررسی لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مجلس/6
مهمترین منبع مالی شهرداری‌ها، مالیات بر ارزش افزوده است. در قانون جدید که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده، اجرای قانون ضابطه‌مندتر و میزان نفوذ آن هم بیشتر شده است.
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۲
۰


سیاوش غیبی پور کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی  درباره تصویب طرح مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای‌اسلامی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده، در سال ۱۳۸۷ تصویب شد. قبل از تصویب این قانون، نام آن قانون تجمیع عوارض بود. بنابراین قانون ارزش افزوده نهایی که به تازگی مصوب شده، حاصل یک فرآیند ۳۰ ساله‌ است. قبل از آن قانون «ارزش افزوده موقت» بود اما با اصلاحات فعلی مجلس، شکل نهایی به خود گرفته است.

 

غیبی‌پور ادامه داد: این قانون در شکل نهایی‌اش اشکالاتی که داشته را رفع کرده است، تداخلاتی که بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با امور مالیاتی بوده برطرف شده است. مشکلات بحث تولید هم رفع شده است، ولی اینکه این قانون چقدر بتواند در درآمدهای مالیاتی تحول و پویایی ایجاد کند، تاثیر زیادی ندارد. زیرا قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبلا هم بوده و هم‌اکنون نیز فقط در چندین مورد اصلاح شده است.

 

او تاکید کرد: در اینکه مالیات یک درآمد پایدار برای شهرداری‌ها محسوب می‌شود، شکی نیست. ولی میزان رشد درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، چندان مشخص نیست زیرا قانون فعلی، تغییر زیادی نکرده و ضوابط قبل همچنان حکمفرما است.

 

کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی در ادامه با اشاره به اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: اصلاحات این قانون ابتدا از اتحادیه‌ها و مجامع صنفی و تولیدی آغاز و در کمیسیون‌های مشترک مطرح شد. قانون فعلی به نوعی فیمابین است، یعنی هم جانب تولید و هم جانب درآمدهای دولتی را گرفته است.

 

غیبی‌پور ادامه داد: مهمترین منبع مالی شهرداری‌ها، مالیات بر ارزش افزوده است. در قانون جدید که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده، اجرای قانون ضابطه‌مندتر و میزان نفوذ قانون آن بیشتر شده است.

بررسی لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مجلس/6
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۲
مهمترین منبع مالی شهرداری‌ها، مالیات بر ارزش افزوده است. در قانون جدید که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده، اجرای قانون ضابطه‌مندتر و میزان نفوذ آن هم بیشتر شده است.


سیاوش غیبی پور کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی  درباره تصویب طرح مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای‌اسلامی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده، در سال ۱۳۸۷ تصویب شد. قبل از تصویب این قانون، نام آن قانون تجمیع عوارض بود. بنابراین قانون ارزش افزوده نهایی که به تازگی مصوب شده، حاصل یک فرآیند ۳۰ ساله‌ است. قبل از آن قانون «ارزش افزوده موقت» بود اما با اصلاحات فعلی مجلس، شکل نهایی به خود گرفته است.

 

غیبی‌پور ادامه داد: این قانون در شکل نهایی‌اش اشکالاتی که داشته را رفع کرده است، تداخلاتی که بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با امور مالیاتی بوده برطرف شده است. مشکلات بحث تولید هم رفع شده است، ولی اینکه این قانون چقدر بتواند در درآمدهای مالیاتی تحول و پویایی ایجاد کند، تاثیر زیادی ندارد. زیرا قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبلا هم بوده و هم‌اکنون نیز فقط در چندین مورد اصلاح شده است.

 

او تاکید کرد: در اینکه مالیات یک درآمد پایدار برای شهرداری‌ها محسوب می‌شود، شکی نیست. ولی میزان رشد درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، چندان مشخص نیست زیرا قانون فعلی، تغییر زیادی نکرده و ضوابط قبل همچنان حکمفرما است.

 

کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی در ادامه با اشاره به اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: اصلاحات این قانون ابتدا از اتحادیه‌ها و مجامع صنفی و تولیدی آغاز و در کمیسیون‌های مشترک مطرح شد. قانون فعلی به نوعی فیمابین است، یعنی هم جانب تولید و هم جانب درآمدهای دولتی را گرفته است.

 

غیبی‌پور ادامه داد: مهمترین منبع مالی شهرداری‌ها، مالیات بر ارزش افزوده است. در قانون جدید که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده، اجرای قانون ضابطه‌مندتر و میزان نفوذ قانون آن بیشتر شده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید