نامه نگاری شورای شهر با رهبری و ریاست جمهوری درباره تخلفات پلاسکو
در حالی که شورای عالی شهرسازی و معماری رای موافق برای کسری بیش از 300 پارکینگ ساختمان پلاسکو داده است، شورای شهر تهران ضمن انتقاد تند از این اقدام شورای شهرسازی ، تصمیم به نامه نگاری با مراجع بالاتر(رهبری و ریاست جمهوری) برای رسیدگی به موضوع شد.
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۶
۰

محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای در جریان دویست و چهاردهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکری نسبت به تصمیم گیری شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص ساخت ساختمان پلاسکو بدون تامین پارکینگ گفت: خروجی جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری نشان می دهد آن چیزی که در جلسه به تصویب رسیده بسیار بدتر از چیزی است که ما شنیده بودیم.

او با بیان اینکه همه پروژه ها و پارسل های شهر تهران براساس طرح تفصیلی باید براساس تامین پارکینگ مورد نیاز ساخته شود، افزود: ساختمان پلاسکو باید با توجه به همه استاندارد ها مبتنی بر نما، سازه، ایمنی و اطفای حریق، معماری و تامین پارکینگ مورد نیاز ساخته شود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: این جای تعجب دارد که شورای عالی شهرسازی و معماری شأن خود را در حد یک مشاور پایین آورده و به تامین نشدن پارکینگ برای پلاسکو رای داده است.

سالاری با اشاره به اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری اجازه ندارد پارکینگ های لازم را از محل پاساژ پروانه که متعلق به شهرداری تهران است، تامین کند، اضافه کرد: براساس بازدید های انجام شده از ساختمان پروانه متوجه شدیم که ظرفیت موجود پارکینگ (٣۵٠ واحدی ) برای تعداد خودروهای موجود هم کافی نیست.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از رییس شورای شهر درخواست کرد تا طی نامه ای مراتب اعتراض شورای شهر تهران نسبت به این تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام شود.

در ادامه محسن هاشمی در واکنش به اظهارات سالاری اعلام کرد که باید نامه ای برای رییس جمهور و مقام معظم رهبری نوشته شود و از رییس کمیسیون شهرسازی و معماری خواست تا متن این نامه را تهیه کند.

نامه نگاری شورای شهر با رهبری و ریاست جمهوری درباره تخلفات پلاسکو
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۶
در حالی که شورای عالی شهرسازی و معماری رای موافق برای کسری بیش از 300 پارکینگ ساختمان پلاسکو داده است، شورای شهر تهران ضمن انتقاد تند از این اقدام شورای شهرسازی ، تصمیم به نامه نگاری با مراجع بالاتر(رهبری و ریاست جمهوری) برای رسیدگی به موضوع شد.

محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای در جریان دویست و چهاردهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکری نسبت به تصمیم گیری شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص ساخت ساختمان پلاسکو بدون تامین پارکینگ گفت: خروجی جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری نشان می دهد آن چیزی که در جلسه به تصویب رسیده بسیار بدتر از چیزی است که ما شنیده بودیم.

او با بیان اینکه همه پروژه ها و پارسل های شهر تهران براساس طرح تفصیلی باید براساس تامین پارکینگ مورد نیاز ساخته شود، افزود: ساختمان پلاسکو باید با توجه به همه استاندارد ها مبتنی بر نما، سازه، ایمنی و اطفای حریق، معماری و تامین پارکینگ مورد نیاز ساخته شود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: این جای تعجب دارد که شورای عالی شهرسازی و معماری شأن خود را در حد یک مشاور پایین آورده و به تامین نشدن پارکینگ برای پلاسکو رای داده است.

سالاری با اشاره به اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری اجازه ندارد پارکینگ های لازم را از محل پاساژ پروانه که متعلق به شهرداری تهران است، تامین کند، اضافه کرد: براساس بازدید های انجام شده از ساختمان پروانه متوجه شدیم که ظرفیت موجود پارکینگ (٣۵٠ واحدی ) برای تعداد خودروهای موجود هم کافی نیست.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از رییس شورای شهر درخواست کرد تا طی نامه ای مراتب اعتراض شورای شهر تهران نسبت به این تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام شود.

در ادامه محسن هاشمی در واکنش به اظهارات سالاری اعلام کرد که باید نامه ای برای رییس جمهور و مقام معظم رهبری نوشته شود و از رییس کمیسیون شهرسازی و معماری خواست تا متن این نامه را تهیه کند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید