اگر از نظافت کوچه‌ها و خیابان‌های اطراف منزل خود شاکی هستید بهتر است سری به این خیابان در شهر ژیان در چین بزنید. صد‌ها تن زباله در وسط خیابانی در این شهر به دلایل نامعلومی رها شده اند.
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۹
۰
متعفن‌ترین خیابان دنیا
 
متعفن‌ترین خیابان دنیا
 
متعفن‌ترین خیابان دنیا
 
اگر از نظافت کوچه‌ها و خیابان‌های اطراف منزل خود شاکی هستید بهتر است سری به این خیابان در شهر ژیان در چین بزنید. صد‌ها تن زباله در وسط خیابانی در این شهر به دلایل نامعلومی رها شده اند.
متعفن‌ترین خیابان دنیا
 
متعفن‌ترین خیابان دنیا
 
متعفن‌ترین خیابان دنیا
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید