توضیح مجید قهرودی از سه سال زحمت برای ثبت عکسی با موضوع قله دماوند و ماه در برنامه اتفاق را ببینید.
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۶
۰
توضیح مجید قهرودی از سه سال زحمت برای ثبت عکسی با موضوع قله دماوند و ماه در برنامه اتفاق را ببینید.