هر فرزندی گوهری به نام‌های پدر و مادر در زندگی اش وجود دارد که می‌تواند با خدمت کردن به آنها، به هرچه می‌خواهد برسد.
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۲
۰
 در این دنیای فانی، بعد از وجود خداوند متعال، تنها افرادی به انسان از صمیم جان محبت می‌کنند، پدر و مادر است. حالا اگر فرزندان قدر این دو گوهر نایاب را بدانند، خداوند با دیده مرحمت به آن‌ها نگاه خواهد کرد. در این گزارش به چند حدیث از رسول خدا (ع) درباره آثار محبت و خدمت به پدر و مادر ذکر شده است.

_. برتر از جهاد:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: قسم به خدایی که جانم دردست اوست هر آینه انس پدر و مادر به تو در یک شبانه روز، از جهاد یک سال بهتر است.

_. نیکی به والدین کفاره گناهان است:

شخصی نزد حضرت رسول (ص) آمد عرض کرد: کار زشتی نبوده مگر این‌که من انجام داده‌ام آیا برای من توبه‌ای هست؟ حضرت فرمود: برو به پدر و مادرت نیکی کن تا کفاره گناهانت گردد.

_. نگاه شفقت به پدرو مادر:

پیامبر (ص) وفرمود: نیست فرزند نیکوکار به پدر و مادرش مگر این‌که هر گاه از روی رحمت و محبت به والدین خود بنگرد بهر نظری ثواب یک حج مقبوله برایش می‌باشد.

_. خشنودی والدین خشنودی خداست:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: خشنودی خداوند با خشنودی والدین است و خشم او با خشم ایشان است.

_. دعای ملائکه به نیکی کننده به والدین:

رسول خدا (ص) فرمود: خدای را دو ملک است که یکی از آن‌ها میگوید خدایا از هر شری و آفتی نیکی کننده به والدین را نگهدار، و دیگری میگوید: خدایا هلاک کن عاق والدین‌ها را به سبب غضب فرمودند: به آن‌ها و البته دعای ملک هم مستجاب است.

منبع:

⇦بحار الانوار، ج. ۷۴، ص. ۵۲
⇦بحار الانوار، ج. ۷۴، ص. ۸۲
⇦بحار الانوار، ج. ۷۴، ص. ۷۳.
⇦کنز العمال، ج. ۱۶، ص. ۴۷۰.
⇦مستدرک الوسائل کتاب نکاح باب ۸۶ ص. ۶۲۷
هر فرزندی گوهری به نام‌های پدر و مادر در زندگی اش وجود دارد که می‌تواند با خدمت کردن به آنها، به هرچه می‌خواهد برسد.
 در این دنیای فانی، بعد از وجود خداوند متعال، تنها افرادی به انسان از صمیم جان محبت می‌کنند، پدر و مادر است. حالا اگر فرزندان قدر این دو گوهر نایاب را بدانند، خداوند با دیده مرحمت به آن‌ها نگاه خواهد کرد. در این گزارش به چند حدیث از رسول خدا (ع) درباره آثار محبت و خدمت به پدر و مادر ذکر شده است.

_. برتر از جهاد:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: قسم به خدایی که جانم دردست اوست هر آینه انس پدر و مادر به تو در یک شبانه روز، از جهاد یک سال بهتر است.

_. نیکی به والدین کفاره گناهان است:

شخصی نزد حضرت رسول (ص) آمد عرض کرد: کار زشتی نبوده مگر این‌که من انجام داده‌ام آیا برای من توبه‌ای هست؟ حضرت فرمود: برو به پدر و مادرت نیکی کن تا کفاره گناهانت گردد.

_. نگاه شفقت به پدرو مادر:

پیامبر (ص) وفرمود: نیست فرزند نیکوکار به پدر و مادرش مگر این‌که هر گاه از روی رحمت و محبت به والدین خود بنگرد بهر نظری ثواب یک حج مقبوله برایش می‌باشد.

_. خشنودی والدین خشنودی خداست:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: خشنودی خداوند با خشنودی والدین است و خشم او با خشم ایشان است.

_. دعای ملائکه به نیکی کننده به والدین:

رسول خدا (ص) فرمود: خدای را دو ملک است که یکی از آن‌ها میگوید خدایا از هر شری و آفتی نیکی کننده به والدین را نگهدار، و دیگری میگوید: خدایا هلاک کن عاق والدین‌ها را به سبب غضب فرمودند: به آن‌ها و البته دعای ملک هم مستجاب است.

منبع:

⇦بحار الانوار، ج. ۷۴، ص. ۵۲
⇦بحار الانوار، ج. ۷۴، ص. ۸۲
⇦بحار الانوار، ج. ۷۴، ص. ۷۳.
⇦کنز العمال، ج. ۱۶، ص. ۴۷۰.
⇦مستدرک الوسائل کتاب نکاح باب ۸۶ ص. ۶۲۷
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید