فرهاد مجیدی سریعاً به واکنش محمدرضا اکبریان واکنش نشان داد.
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۳
۰

عذر خواهی از هواداران استقلال با کمال وقاحت می گویید مجیدی تمرکز ما رو بهم زد، نه آقای داور به شما ماموریتی که سپرده شده بود خیلی خوب با کمک کمک داور انجام دادید تا تیم دیگر...

واکنش تند فرهاد مجیدی به اعتراف داور جنجالی دربارۀ استقلال +عکس

فرهاد مجیدی سریعاً به واکنش محمدرضا اکبریان واکنش نشان داد.

عذر خواهی از هواداران استقلال با کمال وقاحت می گویید مجیدی تمرکز ما رو بهم زد، نه آقای داور به شما ماموریتی که سپرده شده بود خیلی خوب با کمک کمک داور انجام دادید تا تیم دیگر...

واکنش تند فرهاد مجیدی به اعتراف داور جنجالی دربارۀ استقلال +عکس

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید