خرچنگی توانست با چنگال های قدرتمندش خودکاری را بشکند.
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۶:۰۵
۰
خرچنگی توانست با چنگال های قدرتمندش خودکاری را بشکند.