توضیحات جواد عزتی درباره شباهت نقش و کاراکتر "صادق" در ماجرای نیمروز و رد خون به سعید امامی را در فیلم می بینید.
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۶
۰

منبع:افکارنیوز

توضیحات جواد عزتی درباره شباهت نقش و کاراکتر "صادق" در ماجرای نیمروز و رد خون به سعید امامی را در فیلم می بینید.

منبع:افکارنیوز

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید