رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات ضد بشر دوستانه دولت ایالات متحده آمریکا در شرایط بحران جهانی کرونا تاکید کرد: تحریم‌های آمریکا در شرایط کنونی از منظر حقوق بشر و موازین حقوق بین المللی خود اقدامی تروریستی است.
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۱
۰

اللهیار ملکشاهی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات ضد بشر دوستانه آمریکا همچون قطع بودجه سازمان بهداشت جهانی و ممانعت از لغو تحریم‌های غیرانسانی علیه ایران در شرایط بحرانی کرونا گفت: دشمنی آمریکا با کشور ما امری مبرهن و روشن است. ما نمی‌توانیم از این دشمن توقعی غیر از این داشته باشیم. تاکنون دولت آمریکا تلاش‌های زیادی داشته که میان ملت و حاکمیت ایران ایجاد تفرقه کند. برای مثال در شرایط کنونی ادعا می‌کند که قصد دارد کمک‌های بشر دوستانه و اقلام بهداشتی و پزشکی به کشور ما ارسال کند. دولت ایران هم در این خصوص موضع بسیار منطقی اتخاذ کرد و گفت: اگر چنین قصدی دارید چرا تحریم‌ها را تشدید می‌کنید و قصد لغو آن‌ها را ندارید؟ اگر چنین قصدی دارید تحریم‌ها را لغو کنید تا مشکلاتی مثل کمبود اقلام ضروری که موجب تحریم‌ها ایجاد شده رفع شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این گونه سیاست آمریکا هم همچون دیگر سیاست‌های آن دو گانه است؛ این اقدامات تحریمی آمریکا علیه کشورمان در شرایط کنونی اقدامی تروریستی است آمریکایی‌ها با کمک تحریم‌ها مانع ورود برخی از اقلام ضروری همچون دارو به کشور ما می‌شوند. این گونه اقدامات در حقوق بشر و موازین بین المللی به عنوان اقدامی تروریستی محسوب می‌شود. این‌ها در حالی است که در موضوع کرونا خود کشور آمریکا با مشکلات بیشتری نسبت به دیگر رو به رو است.

نماینده کوهدشت در مجلس در پایان اضافه کرد: ملت و حکومت ایران، خود با تکیه بر ظرفیت داخلی توانست لوازم مراقبتی، اقلام بهداشتی، دستگاه‌های پزشکی و کیت‌های تشخیصی را تولید کند و حتی به مرحله‌ای برسد که بتواند این کیت‌های تشخیصی را به کشور‌های خارجی صادر کند.


رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات ضد بشر دوستانه دولت ایالات متحده آمریکا در شرایط بحران جهانی کرونا تاکید کرد: تحریم‌های آمریکا در شرایط کنونی از منظر حقوق بشر و موازین حقوق بین المللی خود اقدامی تروریستی است.

اللهیار ملکشاهی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات ضد بشر دوستانه آمریکا همچون قطع بودجه سازمان بهداشت جهانی و ممانعت از لغو تحریم‌های غیرانسانی علیه ایران در شرایط بحرانی کرونا گفت: دشمنی آمریکا با کشور ما امری مبرهن و روشن است. ما نمی‌توانیم از این دشمن توقعی غیر از این داشته باشیم. تاکنون دولت آمریکا تلاش‌های زیادی داشته که میان ملت و حاکمیت ایران ایجاد تفرقه کند. برای مثال در شرایط کنونی ادعا می‌کند که قصد دارد کمک‌های بشر دوستانه و اقلام بهداشتی و پزشکی به کشور ما ارسال کند. دولت ایران هم در این خصوص موضع بسیار منطقی اتخاذ کرد و گفت: اگر چنین قصدی دارید چرا تحریم‌ها را تشدید می‌کنید و قصد لغو آن‌ها را ندارید؟ اگر چنین قصدی دارید تحریم‌ها را لغو کنید تا مشکلاتی مثل کمبود اقلام ضروری که موجب تحریم‌ها ایجاد شده رفع شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این گونه سیاست آمریکا هم همچون دیگر سیاست‌های آن دو گانه است؛ این اقدامات تحریمی آمریکا علیه کشورمان در شرایط کنونی اقدامی تروریستی است آمریکایی‌ها با کمک تحریم‌ها مانع ورود برخی از اقلام ضروری همچون دارو به کشور ما می‌شوند. این گونه اقدامات در حقوق بشر و موازین بین المللی به عنوان اقدامی تروریستی محسوب می‌شود. این‌ها در حالی است که در موضوع کرونا خود کشور آمریکا با مشکلات بیشتری نسبت به دیگر رو به رو است.

نماینده کوهدشت در مجلس در پایان اضافه کرد: ملت و حکومت ایران، خود با تکیه بر ظرفیت داخلی توانست لوازم مراقبتی، اقلام بهداشتی، دستگاه‌های پزشکی و کیت‌های تشخیصی را تولید کند و حتی به مرحله‌ای برسد که بتواند این کیت‌های تشخیصی را به کشور‌های خارجی صادر کند.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}