بلوغ عاطفی چیزی نیست که صرفاً در اوقات خوش به آن برسیم، بلکه کیفیتی است که می‌تواند در عمیق‌ترین بحران‌های زندگی ما را همراهی کند.
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۰
۰

اندیشه کلیدی که باید به خاطر داشته باشیم این است: بیشترین تأثیری که روی زندگی ما گذاشته می‌شود نه به نوع اتفاقاتی که برای ما رخ می‌دهد، بلکه به نحوه مواجهه و تفسیر ما از آن‌ها بستگی دارد. خوشبختانه، این چیزی است که تا حد زیادی توان کنترلش را داریم.

منبع: پارسینه
بلوغ عاطفی چیزی نیست که صرفاً در اوقات خوش به آن برسیم، بلکه کیفیتی است که می‌تواند در عمیق‌ترین بحران‌های زندگی ما را همراهی کند.

اندیشه کلیدی که باید به خاطر داشته باشیم این است: بیشترین تأثیری که روی زندگی ما گذاشته می‌شود نه به نوع اتفاقاتی که برای ما رخ می‌دهد، بلکه به نحوه مواجهه و تفسیر ما از آن‌ها بستگی دارد. خوشبختانه، این چیزی است که تا حد زیادی توان کنترلش را داریم.

منبع: پارسینه