مهارت آرات حسینی استعداد ایرانی باعث شد تا کنفدارسیون فوتبال آسیا نسبت به او واکنش نشان دهد.
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۶:۴۸
۲

مهارت آرات حسینی استعداد ایرانی باعث شد تا کنفدارسیون فوتبال آسیا نسبت به او واکنش نشان دهد.

و در واکنش نوشت :این پسر فقط ۶ سال دارد و این کار را کرد.

مهارت آرات حسینی استعداد ایرانی باعث شد تا کنفدارسیون فوتبال آسیا نسبت به او واکنش نشان دهد.

مهارت آرات حسینی استعداد ایرانی باعث شد تا کنفدارسیون فوتبال آسیا نسبت به او واکنش نشان دهد.

و در واکنش نوشت :این پسر فقط ۶ سال دارد و این کار را کرد.

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
این بنده خدارو فقط هموطناش قبول ندارن چنان به پدرش حمله میکنن انگار چنگیز مغول رو زنده یافتن
شیرین صفوی
ای جانم بابا این رو به این برنامه های استعداد یابی معرفی کنید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}