اصفهان در بهار زیبایی شگفت انگیزی دارد و همراهی طبیعت با معماری آن زیبایی خاصی به این شهر بخشیده است. امسال، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا اماکن زیبای این شهر، جمعیت رهگذران هر سال را ندارد اگرچه زیباییش همچنان باقی است.
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۷
۰
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۷
اصفهان در بهار زیبایی شگفت انگیزی دارد و همراهی طبیعت با معماری آن زیبایی خاصی به این شهر بخشیده است. امسال، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا اماکن زیبای این شهر، جمعیت رهگذران هر سال را ندارد اگرچه زیباییش همچنان باقی است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید