نانوا‌ها از ماسک و کلاه مناسب استفاده کنندو تمامی کارکنان نانوایی باید هر روز به حمام بروند و حداقل یک بار در روز لباس خود را تعویض کنند.
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۵
۰
 نانوا‌ها از ماسک و کلاه مناسب استفاده کنندو تمامی کارکنان نانوایی باید هر روز به حمام بروند و حداقل یک بار در روز لباس خود را تعویض کنند.

آگاهی کارکنان نانوایی از علایم شایع ویروس کرونا (تب، سرفه خشک و تنگی نفس) بسیار ضروری است.

افراد شاغل در نانوایی در صورت داشتن علایم ابتلا هرگز نباید به محل کار خود مراجعه کنند.

از ورود افراد متفرقه به داخل کارگاه نانوایی باید خودداری شود.

تا حد امکان باید از تبادل پول نقد خودداری شود.

شست‌و‌شوی مکرر دست نانوا‌ها هر نیم ساعت یک بار ضروری است.

تمامی تجهیزات نانوایی و سطوحی که نان روی آن قرار می‌گیرد به صورت روزانه و قبل از شروع کار ضدعفونی و گندزدایی شود.

اگر از رعایت اصول بهداشتی مطمئن نیستید از نان‌های بسته‌بندی صنعتی استفاده کنید.

اگر در خود علایم بیماری را حس می‌کنید هرگز برای خرید نان به نانوایی نروید.

از دست زدن به نان مشتریان دیگر خودداری کنید.

با توجه به ازدحام جمعیت و تشکیل صف‌های نانوایی مردم نکات بهداشتی را بیشتر رعایت کنند و در غیر این صورت، نانواها، باید مردم را آگاه کنند.

تا حد امکان باید از تبادل پول نقد خودداری شود.

شست‌و‌شوی مکرر دست نانوا‌ها هر نیم ساعت یک بار ضروری است.

تمامی تجهیزات نانوایی و سطوحی که نان روی آن قرار می‌گیرد به صورت روزانه و قبل از شروع کار ضدعفونی و گندزدایی شود.

در نانوایی‌ها یک فروشنده صرفاً برای دریافت وجه باید به کار گرفته شود و این فرد به هیچ عنوان نباید با تهیه و توزیع نان در تماس باشد.

اگر از رعایت اصول بهداشتی مطمئن نیستید از نان‌های بسته‌بندی صنعتی استفاده کنید.

اگر در خود علایم بیماری را حس می‌کنید هرگز برای خرید نان به نانوایی نروید.

از دست زدن به نان مشتریان دیگر خودداری کنید.
 
 

منبع: بهداشت نیوز
نانوا‌ها از ماسک و کلاه مناسب استفاده کنندو تمامی کارکنان نانوایی باید هر روز به حمام بروند و حداقل یک بار در روز لباس خود را تعویض کنند.
 نانوا‌ها از ماسک و کلاه مناسب استفاده کنندو تمامی کارکنان نانوایی باید هر روز به حمام بروند و حداقل یک بار در روز لباس خود را تعویض کنند.

آگاهی کارکنان نانوایی از علایم شایع ویروس کرونا (تب، سرفه خشک و تنگی نفس) بسیار ضروری است.

افراد شاغل در نانوایی در صورت داشتن علایم ابتلا هرگز نباید به محل کار خود مراجعه کنند.

از ورود افراد متفرقه به داخل کارگاه نانوایی باید خودداری شود.

تا حد امکان باید از تبادل پول نقد خودداری شود.

شست‌و‌شوی مکرر دست نانوا‌ها هر نیم ساعت یک بار ضروری است.

تمامی تجهیزات نانوایی و سطوحی که نان روی آن قرار می‌گیرد به صورت روزانه و قبل از شروع کار ضدعفونی و گندزدایی شود.

اگر از رعایت اصول بهداشتی مطمئن نیستید از نان‌های بسته‌بندی صنعتی استفاده کنید.

اگر در خود علایم بیماری را حس می‌کنید هرگز برای خرید نان به نانوایی نروید.

از دست زدن به نان مشتریان دیگر خودداری کنید.

با توجه به ازدحام جمعیت و تشکیل صف‌های نانوایی مردم نکات بهداشتی را بیشتر رعایت کنند و در غیر این صورت، نانواها، باید مردم را آگاه کنند.

تا حد امکان باید از تبادل پول نقد خودداری شود.

شست‌و‌شوی مکرر دست نانوا‌ها هر نیم ساعت یک بار ضروری است.

تمامی تجهیزات نانوایی و سطوحی که نان روی آن قرار می‌گیرد به صورت روزانه و قبل از شروع کار ضدعفونی و گندزدایی شود.

در نانوایی‌ها یک فروشنده صرفاً برای دریافت وجه باید به کار گرفته شود و این فرد به هیچ عنوان نباید با تهیه و توزیع نان در تماس باشد.

اگر از رعایت اصول بهداشتی مطمئن نیستید از نان‌های بسته‌بندی صنعتی استفاده کنید.

اگر در خود علایم بیماری را حس می‌کنید هرگز برای خرید نان به نانوایی نروید.

از دست زدن به نان مشتریان دیگر خودداری کنید.
 
 

منبع: بهداشت نیوز
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید