گزارش نهایی علت سقوط هواپیمای شخصی ترکیه‌ای در ایران منتشر شده که بر مبنای آن، نقص فنی و خطای انسانی عامل این حادثه ذکر شده است.
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۰
۰
گزارش نهایی سقوط هواپیمای خصوصی ترکیه‌ای در ایران که سال 1396 در شهر کرد اتفاق افتاد از سوی مقامات ایران منتشر شد.

این هواپیما با 11 سرنشین که از شارجه امارات به مقصد استانبول در حرکت بودند، در پی گذر از آسمان ایران و در شهرکرد ابتدا از رادار خارج شده و سپس در برخورد با کوه دچار حادثه شدند.

این هواپیما متعلق به شرکت باشاران بوده و سرنشینان این پرواز، مینا باشاران دختر حسین باشاران رئیس هیئت مدیره هلدینگ باشاران به همراه دوستان خود بودند.

در این گزارش مشخص شده که اعضای کابین هواپیما نسبت به ادامه سفر و پرواز هواپیمای در شرایط آب و هوایی موجود نگرانی داشتهاند.

9 نفر از اجساد از جمله مینا باشاران به خانواده هایشان تحویل داده شد اما به دلیل شرایط آب و هوایی بد این منطقه در ایام زمستان، جسد 2 نفر دیگر پیدا نشد.
مدیر بخش امنیت پروازهای غیر نظامی ترکیه در این خصوص با اشاره به گزارشی که از سوی طرف ایرانی تهیه شده و یافته هایی که در آن قید شده به همراه توصیه هایی برای پرواز در چنین شرایط آب و هوایی برای کمک به کاهش ریسک پرواز گفت: سلسله اتفاقاتی باعث چنین حادثه ای شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: در هنگام فرود در فرودگاه شارچه در قسمت چپ هواپیما نقص فنی موقتی به چشم خورده اما از سوی خلبانان گزارش نشده تا مورد بررسی و تعمیر قرار بگیرد.

همچنین خلبانان در شرایط بحرانی به وجود آمده نتوانستند تصمیمات درستی اتخاذ کنند و تحت فشار روانی اشتباهاتی را مرتکب شده اند که در نهایت باعث شد هواپیما نتواند از شرایط نامتعادلی که در آن قرار گرفته بود، خارج شود.

در این گزارش همچنین دقایق پایانی مکالمات و سخنان خلبانان و اتفاقات رخ داده در هواپیما ثبت شده است.
گزارش نهایی علت سقوط هواپیمای شخصی ترکیه‌ای در ایران منتشر شده که بر مبنای آن، نقص فنی و خطای انسانی عامل این حادثه ذکر شده است.
گزارش نهایی سقوط هواپیمای خصوصی ترکیه‌ای در ایران که سال 1396 در شهر کرد اتفاق افتاد از سوی مقامات ایران منتشر شد.

این هواپیما با 11 سرنشین که از شارجه امارات به مقصد استانبول در حرکت بودند، در پی گذر از آسمان ایران و در شهرکرد ابتدا از رادار خارج شده و سپس در برخورد با کوه دچار حادثه شدند.

این هواپیما متعلق به شرکت باشاران بوده و سرنشینان این پرواز، مینا باشاران دختر حسین باشاران رئیس هیئت مدیره هلدینگ باشاران به همراه دوستان خود بودند.

در این گزارش مشخص شده که اعضای کابین هواپیما نسبت به ادامه سفر و پرواز هواپیمای در شرایط آب و هوایی موجود نگرانی داشتهاند.

9 نفر از اجساد از جمله مینا باشاران به خانواده هایشان تحویل داده شد اما به دلیل شرایط آب و هوایی بد این منطقه در ایام زمستان، جسد 2 نفر دیگر پیدا نشد.
مدیر بخش امنیت پروازهای غیر نظامی ترکیه در این خصوص با اشاره به گزارشی که از سوی طرف ایرانی تهیه شده و یافته هایی که در آن قید شده به همراه توصیه هایی برای پرواز در چنین شرایط آب و هوایی برای کمک به کاهش ریسک پرواز گفت: سلسله اتفاقاتی باعث چنین حادثه ای شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: در هنگام فرود در فرودگاه شارچه در قسمت چپ هواپیما نقص فنی موقتی به چشم خورده اما از سوی خلبانان گزارش نشده تا مورد بررسی و تعمیر قرار بگیرد.

همچنین خلبانان در شرایط بحرانی به وجود آمده نتوانستند تصمیمات درستی اتخاذ کنند و تحت فشار روانی اشتباهاتی را مرتکب شده اند که در نهایت باعث شد هواپیما نتواند از شرایط نامتعادلی که در آن قرار گرفته بود، خارج شود.

در این گزارش همچنین دقایق پایانی مکالمات و سخنان خلبانان و اتفاقات رخ داده در هواپیما ثبت شده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید