منتخب رشت در مجلسد یازدهم در گفتگو با «پارسینه»:
منتخب مردم رشت در مجلس یازدهم مطرح کرد: «طرح و برنامه‌هایی که به ایجاد اشتغال جوانان کمک می‌کند را حتماً در مجلس پیگیری می‌کنیم.»
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۵
۰
به گزارش پارسینه؛ محمدرضا احمدی، منتخب مردم رشت در مجلس یازدهم درباره اولویت‌های مجلس آینده گفت: «اولین اولویت بحث معیشت و اقتصاد مردم است. همچنین باید تلاش کنیم تا طرح و برنامه-هایی که به ایجاد اشتغال جوانان کمک می‌کند، حتماً در مجلس پیگیری کنیم.»
او در ادامه افزود: «شرکت‌هایی در کشور وجود دارند که نیمه جان مانده اند یا به طور کل ورشکسته شده اند. مجلس باید به این شرکت‌ها کمک کند.»

احمدی اضافه کرد: «بعضی از کارخانه‌ها هستند که فعالیت خوبی دارند، این دسته را باید تقویت و کمک کرد که تضعیف نشوند. همچنین کارخانه‌هایی هستند که نیمه جان مانده اند و باید از لحاظ مالی حمایت شوند تا مثلاً به جای ۳۰۰ کارگر، ۶۰۰ کارگر را جذب کنند؛ بنابراین این دسته را هم باید کمک کرد.»

او درباره گروه دیگر کارخانه‌ها گفت: «بخش دیگر کارخانه‌ها هستند که کاملا ورشکست شده‌اند. به دلایل مختلفی از جمله دلایل مالیاتی که باید این مسائل را در مجلس پیگیری کنیم تا مشکل را حل و کارخانه را احیا کنیم.»

این منتخب مجلس یازدهم درباره اولویت‌های سیاسی مجلس نیز مطرح کرد: «در بحث سیاسی در مجلس به دنبال این هستیم که حداقل اقتدار خودمان را که شهدا و رهبری، با عملکردشان به کشور بخشیدند، حفظ کنیم و به دنبال اقتدار سیاسی خودمان باشیم.»

او ادامه داد: «باید تلاش کنیم با تمام کشور‌ها تعامل داشته باشیم البته به جز اسرائیل که رژیم غاصب است و هرگز با آن ارتباط نخواهیم داشت. همچنین آمریکا هم تا زمانی که خوی قلدرمآبانه داشته‌باشد، هرگز با آن ارتباط نخواهیم داشت.»

احمدی افزود: «ما به دنبال کشور قوی هستیم که اقتدار بسیار خوبی داشته باشد و اگر کشوری بخواهد با کشور ما در فعالیت‌های مختلف تعامل کند، ارتباط برقرار می‌کنیم. به شرط آنکه اقتدارمان را زیر سوال نبرد.»

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رابطه بین مجلس یازدهم و دولت چگونه خواهد بود، گفت: «مجلس آینده که روی کار خواهد آمد، متشکل از افراد انقلابی و دلسوز نظام است و حتماً با دولت تعامل خواهیم کرد.»

احمدی در این باره ادامه داد: «در مواقعی که نیاز باشد، به دولت کمک می‌کنیم. در شرایط فعلی، کشور توان این را ندارد که ما بخواهیم تنش و مشکلی را بین دولت و مجلس ایجاد کنیم؛ بنابراین با دولت تعامل و کمک می‌کنیم.»

او افزود: «اگر دولت نیاز به کمک و انتقادات سازنده داشته باشد، حتما انجام می‌دهیم تا وضعیت مردم بهتر شود.»
منبع: پارسینه
منتخب رشت در مجلسد یازدهم در گفتگو با «پارسینه»:
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۵
منتخب مردم رشت در مجلس یازدهم مطرح کرد: «طرح و برنامه‌هایی که به ایجاد اشتغال جوانان کمک می‌کند را حتماً در مجلس پیگیری می‌کنیم.»
به گزارش پارسینه؛ محمدرضا احمدی، منتخب مردم رشت در مجلس یازدهم درباره اولویت‌های مجلس آینده گفت: «اولین اولویت بحث معیشت و اقتصاد مردم است. همچنین باید تلاش کنیم تا طرح و برنامه-هایی که به ایجاد اشتغال جوانان کمک می‌کند، حتماً در مجلس پیگیری کنیم.»
او در ادامه افزود: «شرکت‌هایی در کشور وجود دارند که نیمه جان مانده اند یا به طور کل ورشکسته شده اند. مجلس باید به این شرکت‌ها کمک کند.»

احمدی اضافه کرد: «بعضی از کارخانه‌ها هستند که فعالیت خوبی دارند، این دسته را باید تقویت و کمک کرد که تضعیف نشوند. همچنین کارخانه‌هایی هستند که نیمه جان مانده اند و باید از لحاظ مالی حمایت شوند تا مثلاً به جای ۳۰۰ کارگر، ۶۰۰ کارگر را جذب کنند؛ بنابراین این دسته را هم باید کمک کرد.»

او درباره گروه دیگر کارخانه‌ها گفت: «بخش دیگر کارخانه‌ها هستند که کاملا ورشکست شده‌اند. به دلایل مختلفی از جمله دلایل مالیاتی که باید این مسائل را در مجلس پیگیری کنیم تا مشکل را حل و کارخانه را احیا کنیم.»

این منتخب مجلس یازدهم درباره اولویت‌های سیاسی مجلس نیز مطرح کرد: «در بحث سیاسی در مجلس به دنبال این هستیم که حداقل اقتدار خودمان را که شهدا و رهبری، با عملکردشان به کشور بخشیدند، حفظ کنیم و به دنبال اقتدار سیاسی خودمان باشیم.»

او ادامه داد: «باید تلاش کنیم با تمام کشور‌ها تعامل داشته باشیم البته به جز اسرائیل که رژیم غاصب است و هرگز با آن ارتباط نخواهیم داشت. همچنین آمریکا هم تا زمانی که خوی قلدرمآبانه داشته‌باشد، هرگز با آن ارتباط نخواهیم داشت.»

احمدی افزود: «ما به دنبال کشور قوی هستیم که اقتدار بسیار خوبی داشته باشد و اگر کشوری بخواهد با کشور ما در فعالیت‌های مختلف تعامل کند، ارتباط برقرار می‌کنیم. به شرط آنکه اقتدارمان را زیر سوال نبرد.»

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رابطه بین مجلس یازدهم و دولت چگونه خواهد بود، گفت: «مجلس آینده که روی کار خواهد آمد، متشکل از افراد انقلابی و دلسوز نظام است و حتماً با دولت تعامل خواهیم کرد.»

احمدی در این باره ادامه داد: «در مواقعی که نیاز باشد، به دولت کمک می‌کنیم. در شرایط فعلی، کشور توان این را ندارد که ما بخواهیم تنش و مشکلی را بین دولت و مجلس ایجاد کنیم؛ بنابراین با دولت تعامل و کمک می‌کنیم.»

او افزود: «اگر دولت نیاز به کمک و انتقادات سازنده داشته باشد، حتما انجام می‌دهیم تا وضعیت مردم بهتر شود.»
منبع: پارسینه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}