منتخب اسدآباد در مجلس یازدهم در گفتگو با «پارسینه»:
منتخب مردم اسدآباد در مجلس یازدهم، مطرح کرد: «مردم باید در اولویت مجلس باشند.»
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۴
۰
به گزارش پارسینه؛ کیومرث سرمدی واله، منتخب مردم اسدآباد در مجلس یازدهم درباره اولویت های مجلس، گفت: «با توجه به اینکه مجلس یازدهم اولین مجلس در زمان اجرایی شدن گام دوم انقلاب است و با توجه به فرمایشات مهم مقام معظم رهبری، مردم حتماً باید در اولویت کار‌های مجلس باشند.»

او در ادامه گفت: «یکی از اولویت های مجلس، بازگرداندن جایگاه اصلی مجلس است و اندیشیدن تدابیری که اقتدار و جایگاه قانون گذاری و نظارت را به مجلس بازگرداند.»

سرمدی درباره اولویت دیگر مجلس، افزود: «کار بعدی، توجه به توانمندی اقتصاد کشور و اصلاح وضعیت معیشت مردم است. همچنین در راستای شعار مقام معظم رهبری یعنی جهش تولید باید یک توانمندی داخلی و حرکت به سوی اصلاح ساختار اقتصادی و معیشت مردم انجام شود.»

این نماینده منتخب مجلس، درباره اینکه رابطه دولت و مجلس چگونه پیش خواهد رفت، گفت: «هم‌افزایی و همراهی میان مجلس و دولت باید شکل گیرد. با عنایت به اینکه یک سالی بیشتر از عمر دولت باقی نمانده است، بنابراین باید با استفاده از توان دولت و مجلس بتوانیم مشکلات مردم را رفع کنیم و مد نظر قرار دهیم.»

سرمدی در پایان اضافه کرد: «احساس می‌کنم که همراهی خوبی میان دولت و مجلس شکل گیرد. به این علت که تقابل و در مقابل هم قرار گرفتن دولت و مجلس، نه به نفع نظام است و نه به نفع مردم. همچنین مقام معظم رهبری از ما همدلی و هم افزایی انتظار دارند.»
منبع: پارسینه
منتخب اسدآباد در مجلس یازدهم در گفتگو با «پارسینه»:
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۴
منتخب مردم اسدآباد در مجلس یازدهم، مطرح کرد: «مردم باید در اولویت مجلس باشند.»
به گزارش پارسینه؛ کیومرث سرمدی واله، منتخب مردم اسدآباد در مجلس یازدهم درباره اولویت های مجلس، گفت: «با توجه به اینکه مجلس یازدهم اولین مجلس در زمان اجرایی شدن گام دوم انقلاب است و با توجه به فرمایشات مهم مقام معظم رهبری، مردم حتماً باید در اولویت کار‌های مجلس باشند.»

او در ادامه گفت: «یکی از اولویت های مجلس، بازگرداندن جایگاه اصلی مجلس است و اندیشیدن تدابیری که اقتدار و جایگاه قانون گذاری و نظارت را به مجلس بازگرداند.»

سرمدی درباره اولویت دیگر مجلس، افزود: «کار بعدی، توجه به توانمندی اقتصاد کشور و اصلاح وضعیت معیشت مردم است. همچنین در راستای شعار مقام معظم رهبری یعنی جهش تولید باید یک توانمندی داخلی و حرکت به سوی اصلاح ساختار اقتصادی و معیشت مردم انجام شود.»

این نماینده منتخب مجلس، درباره اینکه رابطه دولت و مجلس چگونه پیش خواهد رفت، گفت: «هم‌افزایی و همراهی میان مجلس و دولت باید شکل گیرد. با عنایت به اینکه یک سالی بیشتر از عمر دولت باقی نمانده است، بنابراین باید با استفاده از توان دولت و مجلس بتوانیم مشکلات مردم را رفع کنیم و مد نظر قرار دهیم.»

سرمدی در پایان اضافه کرد: «احساس می‌کنم که همراهی خوبی میان دولت و مجلس شکل گیرد. به این علت که تقابل و در مقابل هم قرار گرفتن دولت و مجلس، نه به نفع نظام است و نه به نفع مردم. همچنین مقام معظم رهبری از ما همدلی و هم افزایی انتظار دارند.»
منبع: پارسینه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}