منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم در گفتگو با پارسینه:
یک منتخب مردم اصفهان، تاکید کرد: مشکلات واحد‌های تولیدی با شیوع کرونا در کشور تشدید شده است و سلسله وار در زمینه‌های مختلف تکثیر می‌شود. باید به مشکلات اقتصادی رسیدگی کرد و به شکل جدی مشکلات تولید را حل کرد.
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۴
۰
به گزارش پارسینه؛ مهدی طغیانی منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم در گفتگو با پارسینه، به مهمترین اولویت مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: مهمترین موضوعی که باید در مجلس یازدهم دنبال شود حل مشکلات امروز فضای تولید کشور است که از دو جنبه می‌توان به آن پرداخت. یک جنبه موانع کسب و کار و مشکلاتی است که واحد‌های تولیدی دارند.

او تاکید کرد: مشکلات واحد‌های تولیدی با شیوع کرونا در کشور تشدید شده است و سلسله وار در زمینه‌های مختلف تکثیر می‌شود. باید به مشکلات اقتصادی رسیدگی کرد و به شکل جدی مشکلات تولید را حل کرد.

این منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم ادامه داد: مسئله دوم هم این است که باید تلاش کنیم تا ضمن ثبات اقتصادی، متغیر‌های کلیدی از جمله تورم، بیکاری و نرخ ارز هم جهش پیدا نکنند. باید کم کم به سمتی برویم که بازار‌های غیر مولد و زمینه‌های غیر مولد سرمایه گذاری هم جذابیت خودشان را از دست بدهند و یا لااقل با مانع مواجه باشند. در دو سال اخیر عایدی افرادی که در زمینه‌های غیر مولد فعال بودند، بیشتر از تولید بود.

طغیانی، در ادامه با تاکید بر لزوم حل مشکلات تولید، گفت: در حد امکانات و فضایی که در مجلس وجود دارد باید تلاش کرد تا فضا را به سمت حل مشکلات تولید برد.
منبع: پارسینه
منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم در گفتگو با پارسینه:
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۴
یک منتخب مردم اصفهان، تاکید کرد: مشکلات واحد‌های تولیدی با شیوع کرونا در کشور تشدید شده است و سلسله وار در زمینه‌های مختلف تکثیر می‌شود. باید به مشکلات اقتصادی رسیدگی کرد و به شکل جدی مشکلات تولید را حل کرد.
به گزارش پارسینه؛ مهدی طغیانی منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم در گفتگو با پارسینه، به مهمترین اولویت مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: مهمترین موضوعی که باید در مجلس یازدهم دنبال شود حل مشکلات امروز فضای تولید کشور است که از دو جنبه می‌توان به آن پرداخت. یک جنبه موانع کسب و کار و مشکلاتی است که واحد‌های تولیدی دارند.

او تاکید کرد: مشکلات واحد‌های تولیدی با شیوع کرونا در کشور تشدید شده است و سلسله وار در زمینه‌های مختلف تکثیر می‌شود. باید به مشکلات اقتصادی رسیدگی کرد و به شکل جدی مشکلات تولید را حل کرد.

این منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم ادامه داد: مسئله دوم هم این است که باید تلاش کنیم تا ضمن ثبات اقتصادی، متغیر‌های کلیدی از جمله تورم، بیکاری و نرخ ارز هم جهش پیدا نکنند. باید کم کم به سمتی برویم که بازار‌های غیر مولد و زمینه‌های غیر مولد سرمایه گذاری هم جذابیت خودشان را از دست بدهند و یا لااقل با مانع مواجه باشند. در دو سال اخیر عایدی افرادی که در زمینه‌های غیر مولد فعال بودند، بیشتر از تولید بود.

طغیانی، در ادامه با تاکید بر لزوم حل مشکلات تولید، گفت: در حد امکانات و فضایی که در مجلس وجود دارد باید تلاش کرد تا فضا را به سمت حل مشکلات تولید برد.
منبع: پارسینه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}