شیوع ویروس کرونا در دو ماه اخیر تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گسترده‌ای را در جامعه بر جای گذاشته است. مخصوصا این بیماری از لحاظ اقتصادی به طور مستقیم و غیر مستقیم شغل‌های زیادی را تحت شعاع قرار داده است که یکی از مشاغل رانندگان تاکسی فرودگاه است. این قشر زحمتکش با توجه به کم شدن پروزا‌ها و به طبع آن کم شدن مسافر‌ها مجبورند شبانه روزی در خودرو‌های خود منتظر بمانند تا بلکه مسافری سوار کنند. تاکسی‌های این رانندگان قیمت بالایی دارد و همین موضوع بر هزینه‌های جانبی آنان به شدت تأثیر گذاشته است. اقساط و بیمه این خودرو‌ها عقب افتاده و از طرف بانکی که این رانندگان تسهیلات از آن گرفته اند برایشان اخطاریه آمده است.
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۸
۰
شیوع ویروس کرونا در دو ماه اخیر تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گسترده‌ای را در جامعه بر جای گذاشته است. مخصوصا این بیماری از لحاظ اقتصادی به طور مستقیم و غیر مستقیم شغل‌های زیادی را تحت شعاع قرار داده است که یکی از مشاغل رانندگان تاکسی فرودگاه است. این قشر زحمتکش با توجه به کم شدن پروزا‌ها و به طبع آن کم شدن مسافر‌ها مجبورند شبانه روزی در خودرو‌های خود منتظر بمانند تا بلکه مسافری سوار کنند. تاکسی‌های این رانندگان قیمت بالایی دارد و همین موضوع بر هزینه‌های جانبی آنان به شدت تأثیر گذاشته است. اقساط و بیمه این خودرو‌ها عقب افتاده و از طرف بانکی که این رانندگان تسهیلات از آن گرفته اند برایشان اخطاریه آمده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید