مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران، از واگذاری ماموریت توسعه سالن عروجیان بهشت زهرا(س) به این سازمان خبر داد.
۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۶
۰

سید مجید غمخوار که در حاشیه نشست مشترک با سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) سخن می گفت، ضمن اعلام خبر فوق افزود: در راستای تاکیدات مدیریت شهری و توافقات صورت گرفته با معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران مبنی بر توسعه سالن عروجیان بهشت زهرا(س)، یک الگوی همکاری سه جانبه در این زمینه شکل گرفته است که طی آن سازمان عمرانی مناطق وظیفه "اجرای" پروژه توسعه سالن عروجیان را بر عهده خواهد داشت. راهبری "طراحی" این پروژه توسط سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران صورت گرفته و سازمان بهشت زهرا مسئول "تامین مالی و بهره برداری" پروژه خواهد بود.

به گفته مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق، این پروژه در مرحله جانمایی و انتخاب محل احداث است، و هماهنگی های لازم برای تسریع در نهایی کردن طرح و آغاز عملیات عمرانی صورت گرفته است.

مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران، از واگذاری ماموریت توسعه سالن عروجیان بهشت زهرا(س) به این سازمان خبر داد.

سید مجید غمخوار که در حاشیه نشست مشترک با سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) سخن می گفت، ضمن اعلام خبر فوق افزود: در راستای تاکیدات مدیریت شهری و توافقات صورت گرفته با معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران مبنی بر توسعه سالن عروجیان بهشت زهرا(س)، یک الگوی همکاری سه جانبه در این زمینه شکل گرفته است که طی آن سازمان عمرانی مناطق وظیفه "اجرای" پروژه توسعه سالن عروجیان را بر عهده خواهد داشت. راهبری "طراحی" این پروژه توسط سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران صورت گرفته و سازمان بهشت زهرا مسئول "تامین مالی و بهره برداری" پروژه خواهد بود.

به گفته مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق، این پروژه در مرحله جانمایی و انتخاب محل احداث است، و هماهنگی های لازم برای تسریع در نهایی کردن طرح و آغاز عملیات عمرانی صورت گرفته است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}