جاده قدیم چالوس ـ مرزن‌آباد محدوده دوآب در اثر طغیان رودخانه چالوس تخریب شده است.
۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۶:۵۵
۰
جاده قدیم چالوس ـ مرزن‌آباد محدوده دوآب در اثر طغیان رودخانه چالوس تخریب شده است.