دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با صدور بیانیه‌ای
دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای خروج کنترل حرم ابراهیمی شهر الخلیل در کرانه باختری از اداره دولت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۶
۰

 دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی، با صدور بیانیه ای اقدام گستاخانه رژیم صهیونیستی در تصویب مصادره اراضی حرم ابراهیمی شهر الخلیل و خروج آن از کنترل فلسطین را محکوم کرد. متن بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی اقدام گستاخانه و تحریک آمیز رژیم صهیونیستی در تصویب مصادره اراضی حرم ابراهیمی در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری و خارج کردن آن از کنترل اداره اوقاف اسلامی فلسطین را به شدت محکوم و به این رژیم سفاک و کودک کش نسبت به پیامدهای این اقدام متجاوزانه هشدار می دهد .

صهیونیست ها در شرایطی که افکار عمومی جهان و دولت ها درگیر مبارزه با بحران ناشی از ویروس کرونا هستند و همچنین در آستانه روز نکبت و اشغال سرزمین فلسطین، با ارتکاب این جنایت گام خطرناکی برداشته اند که بی تردید با پاسخ سخت مقاومت و جهان اسلام روبرو خواهند شد.

رژیم اشغالگر قدس هرگز نخواهد توانست حتی با حمایت دولت نژادپرست آمریکا و تمسک به مفاد طرح خودسرانه ، یکجانبه و غیرقانونی معامله قرن ترامپ ، ذره ای از خاک فلسطین را تصاحب کند، چراکه حضور صهیونیست ها در سرزمین اشغالی فلسطین حتی اگر برخی دولت های وابسته و مزدور عربی آنها را به رسمیت بشناسند ، حضوری ناپایدار است و مشیت و اراده الهی بزودی با دلاوری و مبارزه مجاهدین فلسطینی و مقاومت، به اشغال فلسطین پایان خواهد داد.‌‌

بی تردید وظیفه و مسئولیت افکار عمومی، مجالس و سازمان ها و نهادهای بین المللی در این برهه حساس بیش از هر زمان دیگر برای محکومیت این جنایت صهیونیست ها سنگین تر می باشد و شرایط خطرناک فعلی اقتضی می کند تا جامعه جهانی و افکار عمومی این عمل را محکوم و از تشدید بی ثباتی و ناامنی و فراگیر شدن بحران ممانعت به عمل آورد./

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با صدور بیانیه‌ای
۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۶
دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای خروج کنترل حرم ابراهیمی شهر الخلیل در کرانه باختری از اداره دولت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

 دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی، با صدور بیانیه ای اقدام گستاخانه رژیم صهیونیستی در تصویب مصادره اراضی حرم ابراهیمی شهر الخلیل و خروج آن از کنترل فلسطین را محکوم کرد. متن بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی اقدام گستاخانه و تحریک آمیز رژیم صهیونیستی در تصویب مصادره اراضی حرم ابراهیمی در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری و خارج کردن آن از کنترل اداره اوقاف اسلامی فلسطین را به شدت محکوم و به این رژیم سفاک و کودک کش نسبت به پیامدهای این اقدام متجاوزانه هشدار می دهد .

صهیونیست ها در شرایطی که افکار عمومی جهان و دولت ها درگیر مبارزه با بحران ناشی از ویروس کرونا هستند و همچنین در آستانه روز نکبت و اشغال سرزمین فلسطین، با ارتکاب این جنایت گام خطرناکی برداشته اند که بی تردید با پاسخ سخت مقاومت و جهان اسلام روبرو خواهند شد.

رژیم اشغالگر قدس هرگز نخواهد توانست حتی با حمایت دولت نژادپرست آمریکا و تمسک به مفاد طرح خودسرانه ، یکجانبه و غیرقانونی معامله قرن ترامپ ، ذره ای از خاک فلسطین را تصاحب کند، چراکه حضور صهیونیست ها در سرزمین اشغالی فلسطین حتی اگر برخی دولت های وابسته و مزدور عربی آنها را به رسمیت بشناسند ، حضوری ناپایدار است و مشیت و اراده الهی بزودی با دلاوری و مبارزه مجاهدین فلسطینی و مقاومت، به اشغال فلسطین پایان خواهد داد.‌‌

بی تردید وظیفه و مسئولیت افکار عمومی، مجالس و سازمان ها و نهادهای بین المللی در این برهه حساس بیش از هر زمان دیگر برای محکومیت این جنایت صهیونیست ها سنگین تر می باشد و شرایط خطرناک فعلی اقتضی می کند تا جامعه جهانی و افکار عمومی این عمل را محکوم و از تشدید بی ثباتی و ناامنی و فراگیر شدن بحران ممانعت به عمل آورد./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}