لکه بینی در روزه داری احکام مختلفی دارد.
۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۸
۰
لکه بینی در روزه داری احکام مختلفی دارد و در روزه داری باید طبق احکام و نظرات مراجع عمل کرد. در ادامه نظر آیت الله مکارم شیرازی را می‌خوانیم.

۱- دیدن لکه‌های خون، اگر قبل از پریود باشد در صورتی که خون حد اقل تا سه روز استمرار داشته باشد هر چند در فضای داخل همیشه خون باشد حکم حیض را دارد و نمی‌تواند نماز بخواند.


اما اگر لکه بینی استمرار نداشته باشد، مثلا لکه‌ای ببیند و چند ساعت بعد از آن پاک باشد و در فضای داخل هم خون نباشد، در این صورت لکه بینی قبل از ایام عادت حکم استحاضه را دارد. به وظیفه زن مستحاضه عمل کند نمازش صحیح است. (۱)

۲- اگر لکه بینی همراه با خون، بعد از ایام عادت باشد، چنانچه پیش از تمام شدن ده روز از اول عادت باشد حکم حیض را دارد، مثلا اگر عادت کسی هفت روز باشد و بعد از پاک شدن در روز هفتم، در روز هشتم تا روز دهم هر زمان لکه ببیند حکم حیض را دارد؛ و اگر لکه بینی استمرار داشته باشد نمی‌تواند نماز بخواند و اگر قطع شود کمی پنبه با خود بگذارد اگر در فضای داخل خون نباشد، باید غسل کند و نماز را بخواند نمازش صحیح است و روزه را نیز بگیرد، چنانچه از اذان صبح تا مغرب لکه نبیند روزه اش نیز صحیح است. هر چند روز بعد لکه ببیند. (۲).

اما اگر لکه بینی بیش از ده روز ادامه پیدا کند دراین صورت فقط روز‌های عادت ما‌های قبل حیض و باقی روز‌ها استحاضه حساب می‌شود و بعد از روز دهم به احکام زن مستحاضه عمل کند نماز و روزه را بجا آورد. (۳)

==========================

پی نوشت:

۱. آیت الله مکارم شیرازی، توضیح المسائل، مسأله ۴۳۲ و ۴۳۳ و ۴۳۶.

۲. همان، مسأله ۴۸۲.

۳. همان، مسأله ۴۶۱ و احکام بانوان، مسأله ۸۶.
 
 
 
 
منبع:افکارنیوز
لکه بینی در روزه داری احکام مختلفی دارد.
لکه بینی در روزه داری احکام مختلفی دارد و در روزه داری باید طبق احکام و نظرات مراجع عمل کرد. در ادامه نظر آیت الله مکارم شیرازی را می‌خوانیم.

۱- دیدن لکه‌های خون، اگر قبل از پریود باشد در صورتی که خون حد اقل تا سه روز استمرار داشته باشد هر چند در فضای داخل همیشه خون باشد حکم حیض را دارد و نمی‌تواند نماز بخواند.


اما اگر لکه بینی استمرار نداشته باشد، مثلا لکه‌ای ببیند و چند ساعت بعد از آن پاک باشد و در فضای داخل هم خون نباشد، در این صورت لکه بینی قبل از ایام عادت حکم استحاضه را دارد. به وظیفه زن مستحاضه عمل کند نمازش صحیح است. (۱)

۲- اگر لکه بینی همراه با خون، بعد از ایام عادت باشد، چنانچه پیش از تمام شدن ده روز از اول عادت باشد حکم حیض را دارد، مثلا اگر عادت کسی هفت روز باشد و بعد از پاک شدن در روز هفتم، در روز هشتم تا روز دهم هر زمان لکه ببیند حکم حیض را دارد؛ و اگر لکه بینی استمرار داشته باشد نمی‌تواند نماز بخواند و اگر قطع شود کمی پنبه با خود بگذارد اگر در فضای داخل خون نباشد، باید غسل کند و نماز را بخواند نمازش صحیح است و روزه را نیز بگیرد، چنانچه از اذان صبح تا مغرب لکه نبیند روزه اش نیز صحیح است. هر چند روز بعد لکه ببیند. (۲).

اما اگر لکه بینی بیش از ده روز ادامه پیدا کند دراین صورت فقط روز‌های عادت ما‌های قبل حیض و باقی روز‌ها استحاضه حساب می‌شود و بعد از روز دهم به احکام زن مستحاضه عمل کند نماز و روزه را بجا آورد. (۳)

==========================

پی نوشت:

۱. آیت الله مکارم شیرازی، توضیح المسائل، مسأله ۴۳۲ و ۴۳۳ و ۴۳۶.

۲. همان، مسأله ۴۸۲.

۳. همان، مسأله ۴۶۱ و احکام بانوان، مسأله ۸۶.
 
 
 
 
منبع:افکارنیوز
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید