پیشنهاد پارسینه
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۷:۲۰
۰
کانت در پاسخ به پرسش: روشن‌گری چیست؟ این جمله را شعار روشن‌گری می‌نامد:

«روشنگری خروج انسان از صغارتی است که خود بر خویش تحمیل کرده‌است. صغارت، ناتوانی در به‌کاربردن فهمِ خود بدون راهنمایی دیگری است. این صغارت، خودْ تحمیلی است اگر علت آن نه در سفیه بودن بلکه در فقدانِ عزم و شهامت در به کارگیری فهم خود بدون راهنمایی دیگری باشد. شعار روشنگری این است.»

«روشنگری خروج انسان از صغارتی است که خود بر خویش تحمیل کرده‌است. صغارت، ناتوانی در به‌کاربردن فهمِ خود بدون راهنمایی دیگری است. این صغارت، خودْ تحمیلی است اگر علت آن نه در سفیه بودن بلکه در فقدانِ عزم و شهامت در به کارگیری فهم خود بدون راهنمایی دیگری باشد. شعار روشنگری این است.»
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو